Půlroční přechodné období k novele zákona o elektronických komunikacích

V textu z prosince 2021 jsme vás informovali o Novele zákona o elektronických komunikacích, která vstoupí v účinnost 1. ledna 2022. Zjednodušeně řečeno přinesla zákaz kontaktování soukromých osob ze strany makléřů ohledně inzerovaných nemovitostí.

Vzhledem k potížím s výkladem této novely a zásadním změnám, které přináší, přišlo MMR s novinkou: Změna pravidel kontaktování za účelem marketingu bude platit s ohledem na příslušná přechodná ustanovení k novele zákona o elektronických komunikacích až po šestiměsíčním přechodném období, tj. od 1. 7. 2022.

 Půlroční přechodné období k novele zákona o elektronických komunikacích

Výklad a odpovědi na časté dotazy

Úřady se pokusily tápání dotčených subjektů rozptýlit také dokumentem nazvaným Telemarketing – výkladové stanovisko s odpověďmi na nejčastější dotazy veřejnosti.

Text připravil Český telekomunikační úřad ve spolupráci s Úřadem pro ochranu osobních údajů a Ministerstvem průmyslu a obchodu a můžete si jej stáhnout zde.

Doporučujeme si dokument přečíst celý, ale níže z něj citujeme 2 nejzásadnější otázky a odpovědi:

1. Co lze obecně považovat za kontaktování za účelem marketingu podle zákona o elektronických komunikacích? 

Marketingem ve smyslu předmětné právní úpravy lze rozumět nabídku zboží nebo služeb nebo jinou propagaci podnikatelské činnosti kontaktujícího. Za kontaktování za účelem marketingu ve smyslu § 96 odst. 1 zákona o elektronických komunikacích lze tak považovat i případy kontaktování za účelem nabídky schůzky s možností nabídky zboží nebo služeb.

Obdobně lze považovat za kontaktování za účelem marketingu ve smyslu § 96 odst. 1 zákona o elektronických komunikacích i případ, kdy je na začátku hovoru učiněn dotaz, zda účastník souhlasí s kontaktováním za účelem marketingu. Takovou žádost o souhlas již lze analogicky jako v případě obchodních sdělení podle zákona č. 480/2004 Sb. považovat za obchodní sdělení, resp. zde za kontaktování za účelem marketingu.
 

2. Týká se změna principu opt-out na princip opt-in i případů, kdy bude obchodník, dodavatel nebo třeba lékař volat svým zákazníkům, klientům či pacientům?

Nikoli, změna režimu opt-out na režim opt-in nikterak v tomto nemění stávající stav, kdy je dána možnost kontaktovat své zákazníky, když se předmětná právní úprava týká pouze těch hovorů, u nichž není mezi volajícím (kontaktujícím) a volaným (kontaktovaným) žádný vztah (volaný, resp. kontaktovaný není zákazníkem).


Přidejte svůj komentář

Další tipy a novinky:

Odkazy na servery: