Pro makléře: Jaké sousedské spory se řeší nejčastěji a co s nimi?

Datum: 26.5.2023, autor: Markéta Mazancová
 
Sousedské spory, neshody a potíže tvoří údajně okolo 11 % všech právních sporů v Česku. Co je nejčastějším problémem a jak by se při řešení problémů mělo postupovat?

 Pro makléře: Jaké sousedské spory se řeší nejčastěji a co s nimi?

Jaké zákony se týkají sousedských vztahů?

Jedná se hned o celou řadu zákonů. Často používaným je např. § 1013 občanského zákoníku. Podle tohoto ustanovení se musí sousedi zdržet všeho, co způsobuje jakýkoliv druh emisí nepřiměřených místních poměrům, které pronikají na sousedův pozemek. Může se přitom jednat např. o otřesy, hluk, stín, pach, plyn, kouř, voda, odpad apod.

Pomoci může také čl. 11 odst. 3 Listiny základních práv a svobod a § 1012 či § 1042 občanského zákoníku. Tato ustavení udávají, že se každý vlastník musí o své vlastnictví starat, přičemž zároveň nesmí omezovat práva jiných osob, nezpůsobovat jim újmu nebo je obtěžovat. 

Nepořádek a zápach

Psí hovínka na chodbách bytových domů, odhazování odpadků a jiné lahůdky. Pakliže je jednoznačně zřejmé, kdo je viníkem, může mu SVJ nakázat úhradu úklidu nebo jinou kompenzaci. Stejně tak může být problémem pokuřování na balkonu nebo zápach z bytu, který proniká do společných prostor. Ačkoliv se jedná o velmi častou problematickou oblast, nebývá snadné najít řešení. Nejúčinnějším řešením bývá projednání na schůzi SVJ nebo družstva. Pokud se ani po četných domluvách situace nezlepší, nezbývá než podat negatorní žalobu na soud.

 Pro makléře: Jaké sousedské spory se řeší nejčastěji a co s nimi?

Hluk je problém zejména v bytech

Štěkot a vytí psa, hlasitá hudba, trénink basketbalové olympijské naděje nebo italská domácnost. Běžné děje, kterým tenké panelákové stěny nemají šanci zabránit. Zatímco některé zvuky lze tolerovat, metalový koncert každý den do čtyř do rána je již těžká soda. Naštěstí jsou na to hygienické limity, které stanovila vláda nařízením č. 272/2011 Sb., o některých přestupcích, posouzeno jako rušení nočního klidu a které řeší vnitřní hluk v denní dobu od 6:00 do 22:00. Podle tohoto nařízení nesmí překročit hluk v místnostech více než 40 decibelů, hluk ze zpěvu, hudby či řeči pak 35 decibelů. V nočních hodinách pak má být limit decibelů o 10 méně. V noci si tedy můžete zpívat hlasitostí 25 decibelů.

Milí a laskaví zahrádkáři

Spory mezi majiteli zahrad (domků se zahradami) nebo mezi chataři by mohli být inspirací pro celou řadu akcí nabytých celovečerními filmy. Větve jabloně přesahující do sousedovy zahrady, průnik slepic a hus, nežádoucí přerostlé stromy, bortící se plot a velmi dlouhý seznam dalších lahůdek. Na první pohled banality, ve výsledku obrovská kauza. Při řešení je možné vycházet z: 
 
-vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení,
- ustanovení § 1024 o rozhradách, upravuje problematiku oplocení mezi pozemky, 
- ustanovení § 1013 občanského zákoníku ošetřuje již zmíněné imise, jakými je např. pronikání zvířat na sousedův pozemek. 

Soused nedá souhlas s vaší stavbou

Se sousedy je vždy dobré mít vlídné vztahy. Proto je vhodné jim říci o plánované stavbě a požádat je o vydání jejich písemného souhlasu. Pokud všichni sousedé budou svolní, vyhnete se tak vyřizování klasického územního rozhodnutí nebo stavebního povolení. Namísto toho vms postačí zjednodušený způsob. Je možné, že sousedé budou mít na vaši stavbu další požadavky, např. odstup od hranice pozemku, a pro získání souhlasu budete muset přistoupit ke kompromisům. Souhlas sousedů bohužel nelze získat “násilím” a nelze ho ani vysoudit. I když se nakonec vydáte cestou získání stavebního povolení bez jejich souhlasu, sousedé budou moci podat námitku ve formě odvolání. Takové sousedské spory a tahanice hned na začátku nevěstí nic dobrého.

Naschvály máme rádi

Urážky, pomluvy, naschvály mezi sousedy? Od 1. července 2017 je v platnosti nový přestupkový zákon (Zákon č. 183/2017 Sb.), který přináší zjednodušení pro všechny občany, kteří utrpěli urážku na cti. Podle tohoto nového přestupkového zákona už nehrozí, že osoba uražená na cti, na jejíž podnět se řízení konalo, bude muset nahradit náklady řízení, pakliže se rozhodne v její neprospěch. Náklady na řízení bude muset oproti tomu uhradit obviněný, pokud bude shledán vinným. Úřady mají explicitně nakázané, aby se pokusili strany dovést k dohodě. 


Přidejte svůj komentář

Další tipy a novinky:

Odkazy na servery: