Co by měl vědět každý makléř: AML povinnosti v kostce

Autor: Markéta Mazancová, datum: 26.12.2022 

Papíry, papíry, papíry. Rok od roku jich přibývá a je skoro až k podivu, že nám ještě zbývá čas na makléřinu. Pokutu ve výši až 50 milionů však také nikdo dostat nechce. Pojďme si shrnout vše o AML povinnostech, kterým se žádný makléř nevyhne.

 Co by měl vědět každý makléř: AML povinnosti v kostce

Koho se týkají AML povinnosti? 
Zákon 53/2008 Sb. Zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (známého pod zkratkou AML zákon), se týká všech, kteří jsou vyjmenovaní v ustanovení § 2, zákona proti praní špinavých peněz – jedná se o tzv. povinné osoby. Může se jednat jak o fyzické, tak i právnické osoby, které mají jako součást svého podnikání: 
 
- obchodování s nemovitostmi,
- zakládání právnických osob za účelem prodeje,
- poskytování směnárenských služeb,
- poskytování sídla jiné právnické osobě,
- poskytování účetních služeb a daňového poradenství,
- poskytování platebních služeb,
- obchod s použitým zbožím, vč. autobazarů,
- provozování sázkových her v kasinu.
Co AML udává? 
AML zákon udává, že realitní makléř má povinnost oznámit finančně analytickému úřadu (FAÚ) podezření na tzv. “praní špinavých peněz”. Klient přitom vůbec nemusí vědět, že jej makléř nahlásil. V některých případech by pak makléř klientovi vůbec neměl poskytnout své služby. 
Z čeho AML vychází? 
Se Zákonem o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu se potýkáme již poměrně dlouhou dobu. EU nám však nakládá stále další a další zpřísnění. Pro makléře to pak znamená opět o trochu toho papírování navíc. 


AML povinností se pak dotýkají tyto konkrétní právní předpisy: 
- zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí,
- zákon „proti praní špinavých peněz“ č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
- podzákonné vyhlášky a další předpisy (vyhl. č. 67/2018 Sb., sdělení ČNB ze dne 26. 5. 2009, nařízení vlády č. 210 ze dne 28. 5. 2008 a jiné).
- přímo použitelné předpisy EU platných pro ČR.Jaké nové povinnosti makléř díky AML má? 
Identifikovat klienta - aby makléř mohl s klientem vůbec začít spolupracovat, musí jej nejprve požádat o občanský průkaz.
 
Zjistit, kde klient peníze vzal - zprostředkovatel musí požádat klienta, aby doložil, jak přišel k penězům, za které chce nemovitost koupit.
 
Kontrolovat, kontrolovat a kontrolovat. Vaším úkolem je mít klienta neustále pod dohledem. Zkrátka nestačí se spokojit se zjištěním, že se nejedná o “špinavé peníze” a že víte, kdo klient skutečně je. Měli byste navíc neustále vyhodnocovat, zda obchod nevykazuje podezřelé znaky, uchovávat údaje v požadovaném rozsahu a v zákonem stanovených případech ověřovat, zda se na klienta nevztahují mezinárodní sankce nebo před provedením obchodu zjistit, zda klient není tzv. politicky exponovaná osoba.

 Co by měl vědět každý makléř: AML povinnosti v kostce

Diví se klienti, že po nich chcete občanské průkazy? 
Všude se mluví o ochraně osobních dat, není proto divu, že se některým klientům nechce občanský průkaz ukazovat a ani prozrazovat, kde přišli k penězům. Proto je třeba je vždy poučit, že se nejedná o vaši vtíravou zvědavost, nýbrž že vám to nařizuje zákon. A pozor, AML povinnosti je nezbytné plnit při každém obchodu a neníje  možné plnit zpětně. 
Peníze je nejlepší poslat z vlastního účtu
Klientům byste vždy měli i doporučit, aby posílali peníze z vlastního účtu, který je registrovaný na jméno uvedené ve smlouvě. V opačném případě musí realitní makléř identifikovat majitele účtu.
Vhodné je mít SYSTÉM VNITŘNÍCH ZÁSAD
Základním bodem všech vašich AML povinností by měl být systém vnitřních zásad. Jedná se o poměrně obsáhlý vnitřní elaborát technické povahy. Ten by měla mít povinná osoba podepsat a obdržet jej v písemné podobě, schválit a v neposlední řadě ho i uplatňovat v praxi. Dokonce v dnešní době existují už i firmy, které se na tvorbu dokumentu s vnitřními zásadami zaměřují. Až tak je to složité.


Co vám hrozí, pokud nebudete AML povinnosti plnit? 
Prvním strašákem je hrozba astronomické pokuty ve výši až 50.000.000 Kč. Padnout na vás může navíc podezření, že napomáháte při praní peněz, a to ať už záměrně, tak z nedbalosti. Obrovským problémem by také bylo, pokud by se zjistilo, že vás klient využíval při praní “špinavých peněz” kvůli zanedbání na vaší straně. 


Dalším rizikem je, že se může najít nějaká “ochotná” konkurence, která upozorní úřady na váš nedostatek. V neposlední řadě také může hrozit, že si neplněním zkazíte jméno před klienty a partnery. 


Jinak řečeno, neváhejte a plňte AML povinnosti do roztrhání těla!


Přidejte svůj komentář

Další tipy a novinky:

Odkazy na servery: