PŘIPOMEŇTE KLIENTŮM: Do konce ledna je třeba podat přiznání k dani z nemovitosti

Datum: 28.1.2022, autor: Markéta Mazancová

Lhůta na podání daňového přiznání k dani z nemovité věci končí již v pondělí. Připomeňte to všem svým klientům, kteří v loňském roce koupili nemovitost.

TIP: Učinit tak můžete například rozesláním hromadné SMS a vyzkoušet si, jak SMS marketing funguje. Klienty můžete také obvolat a sdělení o této dani využít jako záminku k tomu, abyste se jim připomněli a ukázali, jak skvělý servis poskytuje. Podívejte se na kompletní průvodce, jak využít “esemesky” ke svému prospěchu ZDE.


Pravidla ohledně daně z nemovitosti zůstávají stejná i pro rok 2022. Povinen podat daňové přiznání je každý, kdo se stal v roce 2021 vlastníkem nemovitosti. Nezáleží přitom na tom, zda daný člověk nemovitost zdědil, koupil nebo dostal darem. Kdo se však stal vlastníkem nemovitosti před tímto rokem - a podal daňové přiznání- jej již znovu nepodává. Povinnost opětovného podání daňového přiznání platí ovšem tehdy, pokud došlo k zásadním stavebním úpravám - bourání, přistavování apod.

Jak je to s přiznáním u manželů?

Pokud nemovitost tvoří společné jmění manželů, pak stačí, jestliže jej podá pouze jeden z partnerů. Jedná se totiž o solidární daň.

Kam daňové přiznání podat?

Na finanční úřad, pod jehož působnost nemovitost spadá. Nezáleží tedy na trvalém bydlišti vlastníka.

Jak je to s družstevními byty?

Pokud vlastníte družstevní byt, nevlastníte nemovitost, nýbrž pouze členská práva spojené s právem nájmu konkrétního bytu. Proto nemůžete podávat daň z nemovitosti, protože nemovitost nevlastníte.

Je rozhodující termín podání návrhu na vklad nebo termín provedení vkladu?

Termín 31. ledna není závazný v případě, že byl návrh na vklad podán před koncem roku a proveden až v roce 2022. Tehdy je nutné podat daňové přiznání do tří měsíců, přičemž lhůta začíná běžet začátkem měsíce, který následuje po měsíci, v kterém byl proveden vklad. 

 


Přidejte svůj komentář

Další tipy a novinky:

Odkazy na servery: