Minimum makléře: 10 nejčastějších otázek ohledně nájmů

Datum: 22.12.2020, autor: Markéta Mazancová

Makléř by měl ručit za to, že nájemní smlouva bude vyrovnaná jak pro nájemníky, tak pro pronajímatele. Následující otázky a odpovědi vám připomenou, zda má majitel bytu právo na klíče, jak je to se smluvní pokutou či kolik lidí si k sobě může nájemník bez souhlasu vlastníka nastěhovat.

# 1: Kdo může byt pronajmout?
Byt může pronajmout pouze vlastník bytu. Pokud má byt vlastníků více, měli by smlouvu podepsat všichni. Pro usnadnění situace si však mohou zvolit svého zmocněnce.
 
Pozor na skutečného majitele: Vždy si ověřte, kdo je majitelem bytu v katastru! Stává se například, že o sobě jako o majiteli mluví syn, který má byt po rodičích teprve zdědit, ale ještě se tak nestalo. V praxi se také stává, že domnělý pronajímatel tvrdí, že byt ještě není přepsán v katastru nemovitostí. V takovém případě je vždy lepší počkat, až k přepisu dojde.
 
# 2: Jak na to, když si byt pronajímá více lidí?
Nejčastěji se jedná o skupinu studentů, partneři či sourozenci. Vy jako makléři byste vždy měli pomoci vyjasnit, zda nikdo z nájemců nemá problém s placením nájemného a který z nájemců zodpovídá za placení nájemného.
 
V případě studentské party - obvykle se uzavírá nájemní smlouva s jedním odpovědným nájemcem. Ten si k sobě přizve podnájemníky. Je pak už jen na něm, zda si mezi sebou sepíšou podnájemní smlouvu, či nikoliv. Pro studenty by jistě bylo praktické, kdyby pronajímatel měl s každým studentem sepsanou smlouvu zvlášť, nicméně pro většinu vlastníků bytů je to příliš složité řešení.
 
# 3: Kolik se do bytu může nastěhovat lidí?
Pronajímatel si může ve smlouvě stanovit, že nájemce má právo si vzít do bytu jen určitý počet podnájemníků. Pokud se tak nestane, má nájemce vůči pronajímateli pouze oznamovací povinnost - do dvou měsíců musí dát vědět, že do bytu přibral podnájemníka.
 
Jiné je to s osobou blízkou. I když pronajímatel zakázal další podnájem, nic neudělá s tím, pokud si nájemník přivede osobu blízkou. U té stačí, pokud ji nájemce do dvou měsíců ohlásí.
 
# 4: Je dobré prověřit nájemce v registrech?
Ano. Hlavně při podpisu smlouvy na dobu neurčitou. Neplatiči dokážou pořádně znepříjemnit život. U smlouvy na dobu neurčitou navíc hrozí, že je pronajímatel jen tak ven z bytu nedostane.
 
# 5: Může nájemce dostat pokutu?
Ano, může. V červenci tohoto roku vstoupila v platnost novela zákona, která zákaz smluvní pokuty ruší. 
 
# 6: Je náhrada škody něco jiného než pokuta?
Ano. Pokud nájemník byt poškodí, například probourá zeď při bujarém večírku nebo jeho pes poškrábe vchodové dveře. Náhradu škody může pronajímatel strhnout z kauce nebo požadovat po nájemníkovi opravu.
 
# 7: Na koho napsat energie?
Vše je o domluvě. Určitě se nevyplatí energie přepisovat v případě, že se neočekává dlouhodobý pronájem.
 
Pozor: Zálohy na energie musí být v nájemní smlouvě uvedené zvlášť z důvodu zdanění. Zatímco energie se pouze přeúčtovávají a nijak se nedaní, z nájemného by se daně platit měly.
 
Na co nezapomenout: Při předání bytu se musí vždy opsat stav měřičů, tedy stav teplé a studené vody (obvykle bývají ve stoupačkách u toalety), stav elektroměru a případně i plynoměru.
 
Hrozba při přepisu energií: Pronajímatele může čekat nepříjemný scénář, kdy nájemce nečekaně opustí byt a energie budou stále napsané na něj.
 
# 8: Smí si nájemce vyměnit zámky?
Ano. Pokud má strach, že mu bude do bytu na nečekané návštěvy chodit pronajímatel nebo původní nájemci, smí si zámky vyměnit. Ovšem v případě, že s tím pronajímatel vysloveně nesouhlasí, měl by při konci nájmu nájemník vrátit původní zámek.
 
# 9: Má pronajímatel právo na klíč od bytu či provádění kontrol?
Pronajímatel na klíč nárok nemá, na kontrolu bytu ano - a to po předchozí domluvě s nájemci. Jestli pronajímatel argumentuje tím, že se obává nečekané majetkové škody v době, kdy bude nájemce někde daleko, nabízí se řešení, aby si pronajímatel nechal klíč v zalepené obálce podepsané na přelepu.
 
#10: Musí pronajímatel souhlasit se zvířaty v bytě?
Ne, nemusí. Podle Nového občanského zákoníku pronajímatel dokonce ani nemůže chov zvířat zakázat, a to ani v případě, že to vysloveně uvede v nájemní smlouvě.
 
Tip: Co ale pronajímatel může, je zvýšit nájemné v případě chovu domácího mazlíčka. O tom, jak na to, si přečtěte zde.


Přidejte svůj komentář

Další tipy a novinky:

Odkazy na servery: