Jak zvyšovat nájemné? Inflační doložka a jiné nástroje

Autor: Markéta Mazancová, datum: 12.5.2022

Rostou ceny snad úplně všeho. Zvyšovat je proto třeba i nájemné. Jak na to? A existuje i jiný nástroj než inflační doložka? 

 Jak zvyšovat nájemné? Inflační doložka a jiné nástroje

Jak je to se zvyšováním nájemného? 
Pronajímatel smí každý rok zvyšovat nájemné, a to podle § 2248 nového občanského zákoníku. Navýšení by mělo být v souladu s mírou inflace, kterou vyhlašuje Český statistický úřad. 
Kdy zvyšovat nájemné? 
Obvykle se zvyšuje nájemné k 1. lednu daného roku nebo k datu výročí uzavřené nájemní smlouvy. 
Co je to inflační doložka?
Jedná se o nástroj, který zajišťuje pronajímateli možnost pravidelného zvyšování nájemného. Pomocí tohoto smluvního ustanovení smí být nájemné zvyšováno podle míry inflace. Ke zvýšení nájemného nesmí dojít častěji než jednou ročně. Více o inflační doložce.


INFO: Inflace v roce 2021 dosáhla 3,8 %. 


Co nesmí v inflační doložce chybět? 
V inflační doložce by mělo být uvedeno, že:
 
- je v souladu s § 2248 novým občanským zákoníkem,
- tvoří nedílnou součást nájemní smlouvy a její rychlá specifikace,
- informaci o tom, jakou inflací se doložka řídí, tedy například jedním z indexů spotřebitelských cen, které zveřejňuje Český statistický úřad, - samotná podstata inflační doložky může být formulována následujícím způsobem: „Pronajímatel si tímto vyhrazuje právo každoročně zvyšovat nájemné v souladu s § 2248 nového občanského zákoníku a v souladu s mírou inflace vyhlášené Českým statistickým úřadem.


Existuje jiný nástroj než inflační doložka?
Ano, do smlouvy je možné ustanovit přesně danou částku, o kterou bude nájemné navýšeno. Pokud bude nejhůře, je možné neprodloužit nájemní smlouvu (pokud není na dobu neurčitou) a poté se domluvit s nájemcem na uzavření nové nájemní smlouvy s vyšším nájemným.


Co říká zákon? 
Pronajímatel může podle zákona navrhnout zvýšení měsíčního nájemného, a to o tolik, aby se nájemné rovnalo nájemnému, které je srovnatelné s nájemným v daném místě. Navýšení nájemného nesmí být navýšeno o více než o 20 % v průběhu 3 let.
Jak zjistit srovnatelné nájemné? 
Nařízení vlády č. 453/2013 Sb. uvádí, že srovnatelné nájemné může být stanoveno na základě prokazatelně doložených minimálně 3 srovnatelných nájemných nebo znaleckým posudkem. 


Zdražují také energie a jiné poplatky
Nesmíme opomenout ani ceny energií, které nám rostou prudkým tempem od druhé poloviny loňského roku. Formálně může nájemce platit ještě nějakou dobu stále stejně vysoké zálohy na energie a na celkovém nájemném se to nikterak neprojeví. Problém nastane až v momentě, kdy přijde vyúčtování za daný rok. 
Náklady na bydlení se kvůli zdražení cen energií promítnou nejen do cen nájemního bydlení, ale také do bydlení v družstevních či obecních bytech a všech dalších typech bydlení. 
O kolik navýšit zálohy na energie?
Většina těch, kterých se růst cen energií týká, již pravděpodobně mají zálohy navýšené. Pokud jste to ještě nestihli, je vhodné si navýšit zálohy o 20-25 %. 
Co když byt projde rekonstrukcí?
Další možnost, jak zvýšit nájemné udává § 2250 nového občanského zákoníku, který uvádí, že cenu za pronájem mohou zvýšit stavební úpravy, které zvyšují hodnotu bytu. Nemusí se přitom jednat pouze o práce v bytě, ale také na nemovitosti celkově. Počítají se také úspory, které přispívají k úspoře energií nebo vody. 


V takovém případě je možné zdražit o 10 % z účelně vynaložených nákladů ročně. Pokud se jedná o dům s nájemními byty, musí se zvýšením nájemného souhlasit alespoň dvě třetiny bytů v celém domě. V případě, že se nájemce s pronajímatelem nedohodnou, může být ze stejného důvodu navýšeno nájemné o 3,5 % z vynaložených nákladů za rok.

 Jak zvyšovat nájemné? Inflační doložka a jiné nástroje

Přidejte svůj komentář

Další tipy a novinky:

Odkazy na servery: