Inflační doložka v nájemní smlouvě: cesta k pravidelnému zvyšování nájemného

Autor: Markéta Mazancová, datum: 2.3.2020

Pronajímatel by měl myslet na očekávanou inflaci už při uzavírání nájemní smlouvy. Přiložení inflační doložky k nájemní smlouvě představuje transparentní a jednoznačnou cestu ke každoročnímu navýšení nájemného. 

 Inflační doložka v nájemní smlouvě: cesta k pravidelnému zvyšování nájemného

Souhrnu pravidel pro zvyšování nájemného jsme se již věnovali zde:


https://plus.ceskereality.cz/blog-zvysovani-najemneho-ma-sva-pravidla-seznamime-vas-s-nimi-149.html

Nyní představíme samostatně problematiku inflační doložky.

Co je to inflační doložka?

Přiložením inflační doložky ke smlouvě si pronajímatel zajišťuje možnost pravidelného zvyšování nájmu. Jedná se o smluvní ustanovení, které uvádí, že nájemné se zvyšuje v souladu s mírou inflace. Nájemné může být zvyšováno pouze jednou ročně. To se obvykle děje k 1. lednu příslušného roku či k datu výročí uzavření nájemní smlouvy. 

 Inflační doložka v nájemní smlouvě: cesta k pravidelnému zvyšování nájemného

Pozor na neplanost!

V praxi to však vypadá tak, že ne každá inflační doložka je platná.

Nejčastěji v doložkách chybí následující zákonné náležitosti:


- jednoznačný údaj o tom, jakou konkrétní inflací se doložka řídí, např. jedním z indexů spotřebitelských cen zveřejňovaných Českým statistickým úřadem

- datum, ke kterému bude docházet ke zvyšování nájemného.

Otázky z praxe

Pokud je k nájemní smlouvě přiložena inflační doložka, musí pronajímatel nájemníka o každém zvýšení informovat?


Ne, nemusí. Ke zvyšování dochází automaticky. Nájemce by tedy měl začít platit vyšší nájemné sám od sebe, tedy bez vyzvání pronajímatelem. Pronajímatel však nikdy neprohloupí, pokud nájemci zvýšení připomene. Jedná se o slušnost, která pomůže předejít případným neshodám.


Co když na zvýšení obě strany zapomenou a nájemce bude i nadále platit původní částku?


Nárok na rozdíl mezi původní a zvýšenou částkou se promlčuje po třech letech. Proto by ostražitý měl být i pronajímatel.

Může se inflační doložka vztahovat i na zvyšování plateb za služby?


Jednoduše – ne. Platby za služby by měly odpovídat skutečným nákladům na ně. Mohou být tedy zvýšené pouze tehdy, když tyto náklady vzrostou.


Může se pronajímatel domáhat zvyšování nájemného soudní cestou, pokud má uzavřenou inflační doložku?


Nemůže. Podle ust. § 2249 o. z. může pronajímatel požádat o zvýšení nájemného soud pouze tehdy, pokud se strany nedohodly na změnách nájemného jinak.


Co by inflační doložka měla obsahovat?


Měla by obsahovat informaci o tom, že:
- je nedílnou součástí nájemní smlouvy, která by měla být v krátkosti specifikována,
- je v souladu s §2248 novým občanským zákoníkem,
- podstatu inflační doložky lze formulovat např. takto: „Pronajímatel si tímto vyhrazuje právo každoročně zvyšovat nájemné v souladu s § 2248 nového občanského zákoníku a v souladu s mírou inflace vyhlášené Českým statistickým úřadem.“


Přidejte svůj komentář

Další tipy a novinky:

Odkazy na servery: