V souhrnu: co vyplývá z novely o bytovém spoluvlastnictví?

Datum: 20.4.2020, autor: Markéta Mazancová

Novelu občanského zákoníku podepsal 3. dubna 2020 prezident Miloš Zeman a platnosti nabude 1. července 2020. Klade si za cíl zjednodušit a konkretizovat některá pravidla v bytových domech. Mezi zákony novelu najdete pod číslem 163/2020 Sb.

Novelu zákona si v plném znění můžete zobrazit například pomocí tohoto odkazu. Nyní představíme hlavní oblasti, kterých se novela dotýká. 

 V souhrnu: co vyplývá z novely o bytovém spoluvlastnictví?

Zjednodušení postupu pro změnu prohlášení vlastníka
Stávající postup změny prohlášení vlastníka se zákonodárcům jevil jako příliš složitý. Nová úprava bude mnohem jednodušší.
Jedná se například o situaci, kdy by někdo rád změnil garáž na frekventovaný kadeřnický salón, který by mohl rušit obyvatele domu. V případě, že se nebude měnit velikost podílu vlastníků jednotek na společných částech, postačí nově souhlas většiny hlasů všech vlastníků jednotek a písemný souhlas vlastníků jednotky, které se změna prohlášení dotkne.
 
Složitější změna úpravy poměru výše příspěvků na správu domu
Novela odstraní pochybnosti při rozhodování o poměru výše příspěvků a následně i o stanovení příspěvku na správu domu a pozemku. Podle nové úpravy je možné poměr výše příspěvků upravit pouze změnou prohlášení. O výši příspěvků na správu domu a pozemku pro následující období se bude rozhodovat na shromáždění.
 
Ruší se předkupní právo
Zřejmě jedna z nejdůležitějších změn. Prodej bytů, sklepů či garážových stání nebude předkupní právo již komplikovat. Zachováno zůstane pouze v případě, kdy spoluvlastnictví vznikne například v důsledku dědění nebo jiné skutečnosti, kterou nemohli noví vlastníci ovlivnit.

Povinnost sdělit nedoplatky při prodeji
Novela udává prodávajícímu povinnost, aby doložil potvrzení správce domu o výši nedoplatků souvisejících se správou domu. V případě, že správce správně zjistil výši dluhů (tedy výše záloh na služby), získává kupující spolu s převodem bytu také tyto dluhy.
 
Pronajímatel bude moci vyžadovat smluvní pokutu
Výše pokuty však nebude moci přesáhnout v součtu se složenou kaucí trojnásobek měsíčního nájemného.
 
Zjednodušení rozhodování
Novela obsahuje podrobnější úpravu správy společných částí domu před vznikem společenství vlastníků. Forma veřejné listiny je požadována pouze při založení společenství vlastníka. Při změně stanov již není forma veřejné listiny požadována. Nová úprava také předkládá drobné změny, které mají usnadnit rozhodování shromáždění. Například se jedná o úpravu náhradního shromáždění a vyjasnění pravidel pro rozhodování konané mimo zasedání.

Další „drobné úpravy“
-         -  Novela dále upravuje některé kroky ke svolání náhradního shromáždění SVJ.
-         -  Zjednodušuje proces nuceného prodeje jednotky.
-         - Mění úpravu některých práv a povinností vlastníka jednotky, a to zejména ve vztahu k možnostem údržby a oprav uvnitř vlastního bytu a společných částí ve svém výlučném užívání.
 
Změny u bytového družstva
Bytové družstvo nově již nebude muset zřizovat internetové stránky. Také o změně stanov nově rozhodne pouze prostá většina přítomných na členské schůzi družstva.
 
 

 

 

 

 


Přidejte svůj komentář

Další tipy a novinky:

Odkazy na servery: