V Jižní Africe je cesta k makléřskému řemeslu sakra dlouhá. Zveme vás na exkurzi!

Autorka: Markéta Mazancová, datum: 15.1.2020

Prakticky všichni kvalitní realitní makléři v ČR očekávají, že tolik diskutovaný realitní zákon pomůže zlepšit pověst tuzemských makléřů. V následujícím článku představíme, co pro zachování reputace makléřů dělá Jihoafrická republika. První samostatný obchod tam makléři mohou udělat nejdříve po dvanácti měsících a po složení zkoušky.
 

Stejně jako u nás, i v Jižní Africe realitní makléři vydělávají pomocí provizního systému. Stát se realitním makléřem v této exotické zemi není vůbec rychlé a snadné. V porovnání s minulostí navíc pravidla ještě zpřísnila.

Odráží se to i v počtu makléřů: pokud bereme, že v ČR působí cca 14.000 realitních makléřů, znamená to v přepočtu, že na sto tisíc obyvatel připadá v ČR 140 realitních makléřů. V Jihoafrické republice musí každých sto tisíc obyvatel uspokojit pouze 53 makléřů, tedy téměř o dobrou polovinu méně.

Kolik uchazeč v JAR zaplatí, než se stane realitním makléřem?

Celkově za všechna školení a zkoušky uchazeč zaplatí okolo 25.000 randů (1 jihoafrický rand = 1,58 korun). Dále si také většina realitních kanceláří, pod jejímiž křídly výcvik probíhá, účtuje nemalé poplatky. Jen pro představu, průměrný plat v JAR činí okolo 21.000 randů.

 V Jižní Africe je cesta k makléřskému řemeslu sakra dlouhá. Zveme vás na exkurzi!

Čím musí makléř projít, než začne samostatně pracovat?


Základní vzdělání trvá minimálně 12 měsíců. Během něho probíhá stáž pod vedením zkušeného profesionála (který má vzdělání na úrovni NQF5). Tento požadavek by měl novému adeptovi poskytnout znalosti o všech praktických úkolech, které bude vykonávat, a pomoci mu nabrat zkušenosti.

Uchazeč si nejprve vyhlédne realitní kancelář, pod jejímž vedením se bude vzdělávat. Zároveň se musí registrovat pod křídla Estate Agency Affairs Board (EAAB), aby získal Fidelity Fund Certificate (FFC), tedy jakýsi certifikát o důvěryhodnosti. Za všechno se samozřejmě platí, stejně tak i za tuto registraci. V průběhu této doby se očekává, že všechny nabyté zkušenosti a znalosti bude zapisovat do deníku a vedoucí/mentor/kouč či supervizor bude jeho zápisky podepisovat.

Mezi získané znalosti a zkušenosti, které si makléř ve výcviku zapisuje patří:

- zalistování nemovitostí,
- provedené prohlídky,
- orientace v tamním “katastru” nemovitostí,
- dosažené úspěchy ve vyjednávání,
- uzavřené smlouvy,
- zkušenosti s oceňováním nemovitostí,
- zvládání time managementu,
- účast na různých školeních, schůzích a poradách,
- seznam proběhlých schůzek aj.

Kromě praktického tréninku musí makléř projít také “akademickým” vzděláním. K dosažení úrovně NQF4 makléř potřebuje získat 150 kreditů, které se rovnají 1500 hodin studia. SSETA (státní orgán dohlížející na kvalitu vzdělání) přitom vyžaduje, aby student strávil 30 % tohoto času studiem v učebně. Zbylých 70 % může strávit samostudiem podle svého tempa.

V ideálním případě by uchazeč měl získávat “akademické” vzdělávání současně s vyplňováním již zmíněného deníku na pracovišti. 

Tím to nekončí!

Do dvou let od získání úrovně NQF4 musí makléř absolvovat čtyřhodinový písemný test (PDE exam), který má prověřit jeho komplexní znalosti.

Všichni makléři v praxi musí nasbírat každý rok určitý počet bodů. Tomuto postupu se říká CPD (Continuous Professional Development). Každý makléř musí nasbírat 20 CPD bodů ročně. To znamená, že se musí účastnit různých workshopů, seminářů. Pro představu, získání jednoho bodu se rovná přibližně jedné hodině.

Pokud má makléř zájem, může pracovat na rozšíření svého vzdělání a dosáhnout úrovně NQF 5. Toto vzdělání se makléřům bude hodit v případě, že se sami budou chtít stát vedoucími nováčků nebo si otevřít vlastní realitní kancelář. Získání potřebného vzdělání na úrovni NQF 5 trvá pro “nováčka” 2-3 roky a 3-4 roky pro toho, kdo se chce stát vedoucím a vzít pod svá křídla uchazeče o práci makléře.

A jaká je praxe?

V současnosti se Jihoafrická Afrika potýká s problémem, že mnoho lidí podniká “na černo”, tedy bez certifikátu. Před deseti lety mělo požadovaný certifikát okolo 80 000 makléřů. Dnes je jich už jen okolo 30 000. Tato čísla říkají, že přibližně 50 000 makléřů vybírá provize neoprávněně a v rozporu se zákonem.
 

Kolik si průměrně vydělá realiťák v Jižní Africe?

Stuff Writer (2018) uvedl, že pouze 20 % realitních makléřů bere svou práci jako životní styl. Zbylých 80 % se věnuje své práci jen mezi dvěma až čtyřmi hodinami denně. To jim stačí na podprůměrný měsíční plat, který činí něco mezi 16.000-20.000 jihoafrickými randy. Podobné údaje uvedlo i mnoho dalších serverů, na nichž jsme ověřovali správnost údaje. Makléři větších sítí, jakými je i RE/MAX, si vydělají okolo 40.000 randů měsíčně. Pro srovnání, průměrný měsíční plat v JAR činí 21.400 randů. Z této částky se ještě dále odčítají veškeré poplatky na marketing, poplatky kanceláři, vzdělávání a další.


Vyplývá, že stejně jako u nás, i v Jižní Africe se nevyplatí troškařit, a pokud si chce makléř vydělat, musí prodávat velké objemy. 

Zdroje:
BOLLINGER, Annique. How do I Become a Real Estate Agent? [online]. 2015 [cit. 2020-01-13]. Dostupné z: https://educonnect.co.za/how-do-i-become-a-real-estate-agent/

How to become a real estate agent in South Africa [online]. 2017 [cit. 2020-01-13]. Dostupné z: https://www.privateproperty.co.za/advice/news/articles/how-to-become-a-real-estate-agent-in-south-africa/5756

How to become a real estate agent in South Africa – and how much it costs [online]. 2017 [cit. 2020-01-13]. Dostupné z: https://businesstech.co.za/news/property/261567/how-to-become-a-real-estate-agent-in-south-africa-and-how-much-it-costs/

Professional Designated Exam Level 4 Course (PDE 4) [online]. 2020 [cit. 2020-01-13]. Dostupné z: https://www.propacademy.co.za/course/professional-designated-exam-level-4/
 Přidejte svůj komentář

Další tipy a novinky:

Odkazy na servery: