PRO MAKLÉŘE: V čem je lepší družstevní byt než byt v osobním vlastnictví?

Autor: Markéta Mazancová, datum:22.4.2022

Největší výhodou družstevního bytu bývají obvykle nižší vstupní náklady a rychlost převodu. Oproti tomu největší překážkou bývá, že zájemci o družstevní byt většinou nedosáhnou na financování hypotékou. Jaké další výhody a nevýhody družstevní byt má?

  PRO MAKLÉŘE: V čem je lepší družstevní byt než byt v osobním vlastnictví?

#1: Nižší pořizovací cena
 Družstevní byty bývají obvykle znatelně levnější než byty v osobním vlastnictví. Hlavním a zásadním důvodem nižší ceny je to, že  družstevní byty nemůžete použít jako zástavu pro  financování hypotékou. Snižuje se počet lidí, kteří na kupní cenu dosáhnou. Což přirozeně snižuje i pořizovací cenu.
 # 2: Jednodušší správa
Zatímco v bytech v osobním vlastnictví je rozhodování o změnách v domě poměrně komplikované,  u družstevních bytů stačí pro rozhodování o  většině záležitostí nadpoloviční většina. To má své výhody i nevýhody.
 # 3:  Proces koupě je rychlejší a  levnější
Zatímco u bytu v osobním vlastnictví musíte podávat návrh na vklad do katastru nemovitostí,  u družstevních bytů je převod hotový ihned.
# 4: Je jednodušší vystěhovat problematické obyvatelé domu
Zatímco u bytu v osobním vlastnictví je prakticky nemožné zbavit se problematických sousedů,  bytové  nebo stavební družstvo může mít mnohem větší vliv na vyloučení neplatičů či jinak problematických obyvatelů domů. 
# 5:  Členem družstva může být jen vlastník
Zatímco u bytů v osobním vlastnictví může být členem orgánů i jiná osoba než vlastník bytu, u družstevního bytu může být členem orgánů pouze samotný člen družstva.
# 6:   Družstvo musí souhlasit se stavebními úpravami
Pokud chcete provádět stavební úpravy v družstevním bytě, musíte požádat o souhlas družstvo, zejména pokud se jedná o zásah do společných částí domu nebo do jeho zařízení. U bytu v osobním vlastnictví má vlastník zakázáno zasahovat pouze do společných částí domu, tedy například do nosných zdí či systému dálkového vytápění.
# 7:  Cenu za převod znáte jenom vy
 Zatímco u bytu v osobním vlastnictví se kupní cena uvádí v kupní smlouvě  a každý, kdo chce, si může požádat  na katastru o její výpis, u družstevního bytu nemusí být kupní cena nikde vidět.
# 8: Bytové družstvo může podnikat
Bytové družstvo může podnikat např. v pronájmu nebytových  prostor nebo v poskytování služeb (např. správy domů jiným osobám). Podmínkou je, aby družstvo neohrozilo svůj hlavní účel, kterým je zajišťování bytových potřeb svých  členů. Společenství vlastníků oproti tomu podnikat nesmí. 
# 9: Družstevní byt  lze financovat hypotékou jen někdy
 Družstevní byt můžete financovat hypotékou pouze tehdy, pokud máte jiný předmět zástavy. V praxi to bývá často byt rodičů kupujících, chata a podobně. Ne každý však takovou nemovitostmi má.
#10: Pokud s něčím nesouhlasíte, máte smůlu
 Zde se znovu vracíme k rozhodovacímu systému. U družstevního bytu je systém rozhodování mnohem jednodušší, protože - jak už jsme zmínili - u družstva pro většinu rozhodnutí stačí nadpoloviční většina členů družstva. Z toho vyplývá, že  menšinová část  členů družstva, kteří nesouhlasí, má smůlu.


Přidejte svůj komentář

Další tipy a novinky:

Odkazy na servery: