Tipy pro ultra chytré makléře: úvěrový program na pořízení nebo modernizaci obydlí

Autor: Markéta Mazancová, datum: 5.10.2021

Úvěrový program na pořízení nebo modernizaci obydlí je určen pro lidi do 40 let, kteří pečují o dítě do 15 let. Poskytovatelem je Státní fond podpory investic v Praze. Výhodná půjčka může pomoci i vašim klientům na cestě za novým bydlením. 

Kolik si lze půjčit?
Výše úvěru se odvíjí od účelu. Vždy se poskytuje do výše 90 % z ceny sjednané nebo ceny obvyklé podle zákona o oceňování majetku (použije se v případě, že je nižší než cena sjednaná). Do ceny se zahrnuje i cena pozemku.  
 
- Nejvyšší možná částka činí 2,4 miliony. Tou lze financovat pořízení rodinného domu nebo jeho výstavbu. 
- Nejvýše částku 2 milionů lze čerpat v případě pořízení obydlí, konkrétně bytu či družstevního podílu v bytovém družstvu.
- Minimální částka, o kterou lze požádat, činí 50 tisíc, v případě modernizace obydlí pak 600 tisíc. 
Výše úroku
Aktuální úroková sazba činí 1 % p.a. Úroková sazba je fixní po dobu 5 let a nesmí být nižší než 1 %. Základní sazba EU pro ČR snižuje sazbu o 0,2 procentní body za každé dítě do 15 let věku, v případě, že příjemce o dítě trvale pečuje a spolu s žadatelem bydlí. 


Délka splatnosti úvěru: 
- v případě modernizace bydlení je max. na 10 let
- v případě úvěru na pořízení bydlení je max. na 20 let.
 
Přerušení splácení jistiny může být povoleno až na dobu 2 let, a to z důvodu narození, osvojení, svěření dítěte do péče nebo pěstounství. O tuto dobu přerušení splácení se pak prodlouží celková doba splatnosti. Dalším důvodem pro přerušení splácení je ztráta zaměstnání po dobu delší než 3 měsíce, nemoci delší než 3 měsíce nebo úmrtí člena domácnosti.  
Kalkulačka měsíčních splátek
Orientační výši splátek si můžete spočítat zde: https://sfpi.cz/uver-kalkulacka/
 
Na co lze úvěr využít?
- na koupi bytu, 
- na výstavbu novostavby rodinného domu, 
- na koupi domu, 
- na koupi družstevního podílu v bytovém družstvu s právem nájmu družstevního bytu, 
- na modernizaci obydlí. 
 
Benefity programu: 
 
Mimořádné splátky i předčasné splacení úvěru je bez poplatků. Zdarma je správa a vedení úvěru, neplatí se žádné poplatky. Zdarma je zároveň i odborná pomoc a konzultace s pracovníky SFPI. Při narození nebo osvojení dítěte (v případě úvěru na pořízení obydlí) je možné získat dotaci 30 tisíc. Program se řídí nařízením vlády č. 1/2021 Sb., v platném znění.
Kde lze podat žádost?
Žádost o úvěr je možné podat na pracovištích Státního fondu podpory investic v Praze, Vinohradská 1896/46, 120 00 Praha 2 a v Olomouci, Dolní náměstí 192/9, 779 00 Olomouc, a to osobně, poštou nebo datovou schránkou. Veškeré další informace k podání žádosti naleznete na https://sfpi.cz/vlastni_bydleni/.

 Tipy pro ultra chytré makléře: úvěrový program na pořízení nebo modernizaci obydlí

Přidejte svůj komentář

Další tipy a novinky:

Odkazy na servery: