Termín pro podání přiznání k dani z nemovitosti se posouvá do 1. dubna 2021

Opozdilcům se budou počítat sankce už od února
Kdo nestihne podat daňové přiznání do začátku dubna, bude muset zaplatit sankce už od původní zákonné lhůty, tedy od 31. ledna, a to až do dne reálného podání daňového přiznání. Sankce se běžně začínají počítat s časovou tolerancí šest dní po termínu a činí 0,05 % z výše samotné daně za každý den prodlení. Pokuta se nevyměřuje tehdy, pokud nedosahuje výše alespoň 200,- Kč. Oproti tomu minimálních 500,- Kč bude napočítáno každému, kdo přiznání neodevzdá ani po výzvě finančního úřadu.
 
Prodloužení se nevztahuje na případ, kdy přiznání podává spoluvlastník samostatně
Termín 1. února se vztahuje na případ, kdy by si chtěl svůj spoluvlastník přiznat svůj spolupodíl samostatně. Pokud je ovšem nemovitost ve spoluvlastnictví a přiznání podává společný zástupce za celou nemovitou věc, může přiznání podat bez sankce do 1. dubna 2021.  
 
Na koho se vztahuje povinnost podat daňové přiznání
 
Přiznání by měli podat všichni poplatníci, kteří v průběhu roku 2020 nabyli do svého vlastnictví jakoukoliv nemovitost (pozemek, zdanitelnou stavbu, bytovou i nebytovou jednotku), nebo dokonce zaevidovali na svém pozemku krajinný prvek. Změnu ve vlastnických právech musí finančnímu úřadu oznámit také každý, kdo svou nemovitost daroval, prodal či jinak pozbyl.
 
Povinnost podat přiznání se také vztahuje na poplatníky, kteří provedli přístavbu nebo ji částečně zlikvidovali a u kterých na základě těchto změn zároveň došlo ke změně výměry nebo druhu pozemku, případně ke zvýšení nadzemních podlaží.
 
Na jaký finanční úřad je potřeba přiznání podat?
 
Na místně příslušný - rozhodující je, pod jaký finanční úřad spadá katastr, v jakém se nemovitost nachází.
 
Jak přiznání podat?

Je třeba vyplnit formulář, který má bleděmodrou barvu. Ten je možné podat jak fyzicky, tak elektronicky, a to i v případě, kdy poplatník nemá datovou schránku nebo elektronický podpis. Oproti tomu ti, kteří datovou schránku mají, musí dodržet předepsanou formu a podat přiznání 


Přidejte svůj komentář

Další tipy a novinky:

Odkazy na servery: