Slovníček pro makléře: rozdíl mezi užitnou, podlahovou a obytnou plochou

Autor: Markéta Mazancová, datum: 3.6.2021 

Započítává se do plochy bytu sklep nebo balkón? Zahrnují se do výměry také stavební konstrukce? O tom jasně hovoří pojmy, které se často pletou - plocha užitná, užitková, podlahová či obytná. Všechny tyto pojmy nyní vysvětlíme.

 Slovníček pro makléře: rozdíl mezi užitnou, podlahovou a obytnou plochou

Užitná plocha
Vyjadřuje plochu uvnitř vnějších stěn. Započítává plochu všech místností domu - pokojů, kuchyně, koupelny, WC nebo třeba i chodby. Zahrnuje také sklep, půdu, balkon, lodžie či podkroví. 

V pojmech nám trochu udělalo pořádek nařízení komise (ES) č. 1503/2006, které popisuje, že užitná plocha nezahrnuje: 
- průchozí prostory (eskalátory, výtahy či schodišťové šachty),
- funkční plochy pro pomocné využití (např. plochy, kde jsou umístěna zařízení klimatizace či topení),
- konstrukční plochy (např. komíny, šachty, podpěry nebo plochy komponent, které vytyčují hranice staveb).

UŽITKOVÁ plocha je zastaralý pojem
Ačkoliv se jedná o zastaralý pojem, stále se s ním můžeme setkat poměrně často. Zahrnuje veškeré místnosti, které využívá výhradně majitel. Dnes již neplatná vyhláška č. 85/1997 Sb. ji definovala takto: “Užitkovou plochou bytu se rozumí součet ploch všech jeho místností včetně místností vedlejších, užívaných výhradně nájemcem bytu, bez ploch domovního vybavení včetně sklepů.”
Podlahová plocha = výměra bytu
Poměrně srozumitelně podlahovou plochu definuje Nařízení vlády č. 366/2013 Sb.: “Podlahovou plochu bytu v jednotce tvoří půdorysná plocha všech místností bytu včetně půdorysné plochy všech svislých nosných i nenosných konstrukcí uvnitř bytu, jako jsou stěny, sloupy, pilíře, komíny a obdobné svislé konstrukce. Půdorysná plocha je vymezena vnitřním lícem svislých konstrukcí ohraničujících byt včetně jejich povrchových úprav. Započítává se také podlahová plocha zakrytá zabudovanými předměty, jako jsou zejména skříně ve zdech v bytě, vany a jiné zařizovací předměty ve vnitřní ploše bytu.”

Zkrátka sečtete podlahovou plochu všech místností uvnitř vnějších konstrukcí včetně příček a podobných stavebních prvků. 

Co se do podlahové plochy nezapočítává: plocha balkonu, lodžie, terasy či atria a to ani v případě, že jsou přístupné pouze z konkrétních bytů a vlastníci na ně mají výlučné právo. 


Co se naopak započítává: plochy zastavěné zařizovacími předměty, např. kuchyňskou linkou, vestavěnými skříněmi, krb, sporák, otopná tělesa aj. Do podlahové plochy se započítává také sklep - pokud nejde o sklepní kóji. 

Obytná plocha
Rozumí se tím součet podlahových ploch jednotlivých obytných místností. Za obytnou místnost se považuje taková, která je osvětlená přímým denním světlem, je větratelná a má minimální podlahovou plochu 8 m2. Místnost musí být možné nepřímo vytápět a musí být určena k celoročnímu bydlení. 

Že je to komplikované? Vždy je zkrátka lepší klientovi konkrétně vysvětlit, které prostory o jaké výměře k bytu náleží.


Přidejte svůj komentář

Další tipy a novinky:

Odkazy na servery: