Realitní makléři mohou pokračovat ve své práci i během nouzového stavu

27.3.2020

Podle usnesení Vlády České republiky ze dne 19. března 2020 č. 264 se na realitní zprostředkovatele nyní již nevztahuje zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách, který vydala vláda dne 14. Března 2020 č. 211 o přijetí krizového opatření.

Provozovny mohou zůstat otevřené

Spolu s realitními zprostředkovateli se zákaz přestal vztahovat i na činnost účetních poradců a vedení daňové evidence. Ministerstvo pro místní rozvoj vybízí k dodržování opatření, jaká deklarovalo pro podobné profese, které poskytují své služby v provozovně, např. advokáti. Doba osobního kontaktu by se měla zkrátit na co nejkratší možnou dobu a přednostně by komunikace měla probíhat telefonicky.


MMR doporučuje, aby nejprve klienti byli kontaktováni telefonicky nebo elektronickou poštou a aby byla zvážena nutnost osobního kontaktu. To platí jak pro komunikaci s novými klienty, tak pro jednání s klienty v již rozjednaných obchodních případech. 

Úlevy na sankcích nepojištěných makléřů

Pokud makléř prokáže, že se z objektivních důvodů ještě nemohl pojistit podle § 7 ZRZ, nebudou mu ukládány sankce. Zároveň k tomuto porušení smí dojít pouze po dobu odpovídající trvání nouzového stavu. 

 Realitní makléři mohou pokračovat ve své práci i během nouzového stavu

Kontakt s ministerstvem jen elektronicky

Realitní zprostředkovatelé by měli zasílat již uzavřené pojistné smlouvy a jiné případné písemnosti výhradně digitální cestou prostřednictvím datové schránky (ID MMR: 26iaava) nebo e-mailem (posta@mmr.cz či podatelna@mmr.cz). Po dobu trvání nouzového stavu lze do digitální komunikace přikládat jen prosté kopie písemností. Ověření je možné provést až po skončení nouzového stavu. MMR zároveň své žádá, aby klienti zasílali komprimovaný objem dat u příloh k jednomu e-mailu nebo ve zprávě v datové schránce. Data v jedné zprávě by neměla přesáhnout velikost 10 MB.
 


Přidejte svůj komentář

Další tipy a novinky:

Odkazy na servery: