PRO MAKLÉŘE: Jak změnit územní plán?

Datum: 23.3.2022, autor: Markéta Mazancová

Mít nestavební pozemek na krásném místě leckoho docela naštve a zamrzí. Jak takový plán změnit? A je to vůbec možné?

Co je to územní plán?

Jedná se o základní plánovací dokument, který musí mít každá obec nebo město. Územní plán stanovuje, co se na určitém pozemku smí nebo nesmí postavit.

 PRO MAKLÉŘE: Jak změnit územní plán?

Kde územní plán najdu?

V tištěné podobě, i s bonusovým výkladem úředníka, ho najdete na příslušných obecních a stavebních úřadech. Pokud máte rádi teplo domova a jste cifršpióni, tak se můžete pustit do mravenčí práce a vyhledat si územní plán i s legendou na internetu. Územní plány se ale často velmi pomalu načítají. Tahle možnost je opravdu jen pro odvážné. Každá obec by ho tam měla mít zveřejněný. Vždycky je ale lepší zajít si na úřad a vaše domněnky si nechat potvrdit.

Kdy a jak se mění územní plán?

Platný stavební zákon ukládá, že musí obec předložit zprávu o územním plánu každé čtyři roky. Jedná se o analýzu, která hodnotí, jak se dosavadní plán osvědčil, a vychází z něho návrhy toho, co by bylo dobré změnit nebo upravit. 
 
Pokud potřebujete vysvobodit váš územní plán z nestavebního prokletí, pak přichází vaše chvíle minimálně jednou za čtyři roky. Ani přes veškeré snahy se však nemusíte setkat s úspěchem. Větší města k úpravám mohou přistupovat častěji podle potřeby a aktuálního vývoje obce.

Může do stavebního zákona zasahovat i běžný smrtelník?

Ano, i občan obce (majitel pozemku v dané obci) má právo podávat písemné připomínky do stanovené lhůty. Námitku k územnímu plánu mohou podat: 
 
- zástupci veřejnosti, kteří zastupují minimálně 200 občanů s trvalým bydlištěm v dané obci,
- oprávněný investor, 
- vlastníci pozemků a staveb. 

Kde se dozvím, že je připraven nový návrh zadání územního plánu?

O tvorbě nového územního plánu se dozvíte na úřední desce obce. Ta by správně měla informovat občany o změně s dostatečným předstihem.

Musí obec přihlédnout k mým návrhům?

Může, ale nemusí. Nejprve je vytvořen samotný návrh. Ten je následně schvalovaný na zasedání zastupitelů, které je veřejné. Každý občan se na něm může ke schvalovacím náležitostem vyjádřit. Každý občan má tedy právo se zeptat, zda bylo vyhověno jeho návrhům, a pokud ne, tak se zeptat na důvody. 

Tím to ale nekončí!

Úřad obce následně vypracovává samotný územní plán v jeho finální podobě včetně zakreslení do mapy. Hotový návrh občané opět uvidí na úřední desce obce. I v této fázi mají občané prostor vyjádřit se k němu písemnou formou. Opět i v této fázi může a nemusí být plán podle připomínek upraven. Nakonec ještě probíhá jedno hlasování na zastupitelstvu obce, které je opět veřejné.


Tip na závěr: Obce často bývají nakloněné tomu, aby se občané na tvorbě nového územního plánu spolupodíleli. Proto neváhejte a navrhujte!Přidejte svůj komentář

Další tipy a novinky:

Odkazy na servery: