Příspěvek na bydlení: současnost a změny v roce 2022

Autor: Markéta Mazancová, datum: 20.9.2022

V červenci 2022 byl vyplacen příspěvek na bydlení 177 tisícům rodin. Ministerstvo sociálních věcí se však domnívá, že nárok na tento příspěvek má až 280 tisíc domácností. V říjnu letošního roku se možná navíc dočkáme navýšení normativů, které příspěvek udělají dostupnější.

 Příspěvek na bydlení: současnost a změny v roce 2022

Zájem o příspěvek na bydlení stoupá. Pokud porovnáme počet žádostí v letošním a loňském červenci, zjistíme, že počet žádostí stoupl o více než 15,5 tisíce žádostí. Zatímco v loňském roce bylo měsíčně vyplaceno na podpoře 616 milionů korun, v letošním roce částka činila 735 milionů korun. 


V poslední době je hodně diskutované zvyšování normativních nákladů. Díky navýšení by od letošního října na příspěvek mohlo dosáhnout více domácností. O změně může rozhodnout vláda sama a to aniž by musela žádat o posvěcení další instance. Během změn může vláda navíc zohlednit i růst energií, přičemž vycházet smí i z predikcí na další období. 
Proč o příspěvek některé rodiny nežádají?
Výzkumná agentura PAQ Research mapovala situaci skutečných i potenciálních příjemců příspěvku na bydlení. V prosinci 2021 pak zveřejnila rozsáhlou studii. V ní výzkumníci - mimo jiné - pátrali po tom, proč některé rodiny o příspěvek na bydlení nežádají, i kdyby na něj dosáhly. Někteří z dotazovaných odpověděli, že nevědí, jak se o příspěvek žádá. Jiní se obávali složité administrativy, dalším vadilo chození na úřad a skutečnost, že o příspěvek nelze požádat online. V neposlední řadě bylo lidem stydno, aby se o podporu ucházeli. Poslední skupina dotazovaných se pak mylně domnívala, že na příspěvek nárok nemají.


Kdo má reálně šanci na příspěvek dosáhnout? 
Jednu z klíčových rolí hrají normativní náklady na bydlení. Tyto normativy jsou každoročně upravované podle nařízení vlády, která se řídí vývojem indexu spotřebitelských cen. Dané normativy se také odvíjejí od velikosti domácnosti a obce. 


Do nákladů na bydlení se zahrnuje nejen samotné nájemné, ale také další náklady související s bydlením, a to včetně energií. Pro nárok na příspěvek jsou rozhodující průměrné měsíční náklady, které domácnost zaplatila za předchozí kalendářní čtvrtletí. Žádat lze nejen o příspěvek na bydlení v nájemním bytě, ale také na bydlení v družstevním či ve vlastním bytě nebo domě.


Při posuzování se sčítají měsíční příjmy všech osob, které mají v bytě trvalé bydliště. Zohledňují se zde přitom i příjmy z brigády nezletilého dítěte nebo jiné sociální dávky, jakými je třeba “mateřská”. Zkrátka, všechno nahrává tomu, že někdy je lepší moc nepracovat nebo si alespoň ohlídat, abyste nepracovali přespříliš. 


Pokud se chcete přesvědčit, že na příspěvek na bydlení skutečně nedosáhnete, jednoduše vyzkoušejte jednu z mnoha kalkulaček příspěvků na bydlení, které jsou volně dostupné na internetu.


V kostce - O nároku na příspěvek rozhodují normativy stanovené pro dané období (rozhoduje i velikost obce a domácnosti), náklady na bydlení za poslední čtvrtletí a příjmy domácnosti. 

Změny k lepšímu od 1. července a 1. října 2022
V roce 2022 tu máme dvě podstatné změny. První z nich se už odehrála k 1. červenci 2022. Od tohoto data nemusíte každoročně podávat vždy novou žádost. Příspěvek bude poskytovaný na dobu neurčitou za předpokladu, že doložíte příjmy rodiny a náklady na bydlení za 2. kalendářní čtvrtletí 2022. 


Změny od 1.října 2022: 
 
- Náklady na bydlení se budou nově dokládat pololetně (bývalo čtvrtletně),
- Nově nebudete muset rozepisovat jednotlivé položky a zároveň ani nebudete muset předkládat pravidelné vyúčtování zálohově placených služeb, 
- Jednotlivé doklady bude stačit nahrát elektronicky. Postačí i snímek dokladů pořízený na mobilní telefon. Nebudete muset dokládat údaje, které si stát může zjistit sám, 
- K elektronickému podání potřebujete mít elektronický podpis nebo vám postačí například i bankovní identita,
- Povinně se budou dokládat náklady na bydlení a příjmy rodiny za 1. a 3. čtvrtletí roku a nepovinně za 2. a 4. čtvrtletí kalendářního roku,
- Pravděpodobně dojde k navýšení normativů, díky kterým dosáhne na příspěvek více domácností.


Lze do nákladů zahrnout hypotéku? 
NE! Ačkoliv se na internetu dočtete všechno možné. Správná možnost je, že aktuálně si hypotéku do uznatelných nákladů na bydlení započítat NELZE. Tento údaj jsme si ověřili na Úřadu práce v Českých Budějovicích, kde nám tuto informaci poskytli zcela jednoznačně. 


Vláda sice zohlednění splátek hypotéky či jiného úvěru na bydlení zvažuje. Takový krok však bývá kritizovaný, protože by se údajně jednalo o populistické řešení, které by přisypalo peníze finančně zajištěným lidem na úkor skutečně potřebným. Zkrátka opět jsme u toho, že kdo pracuje a snaží se, od státu nic čekat nemůže. 


INFO: Od roku 2022 si o příspěvek na bydlení mohou zažádat i vlastníci staveb pro rodinnou a individuální rekreaci a to v případě, že objekt využívají k trvalému bydlení. 


Trvalý pobyt již není třeba


Další již platnou novinkou je, že v daném bytě či domě již NEMUSÍTE mít trvalý pobyt. I zde se informace na internetu často liší, proto jsme si i tuto informaci ověřovali na úřadu práce.
Příspěvek na bydlení a OSVČ
O příspěvek na bydlení mohou žádat i OSVČ. Daňové přiznání obvykle není třeba dodávat. Pokud je formulář správně vyplněný, úřad práce si při zpracování zjistí vše potřebné sám na finančním úřadu. Přidejte svůj komentář

Další tipy a novinky:

Odkazy na servery: