Právní pětiminutovka: jak zrušit věcné břemeno doživotního užívání

Datum: 28.4.2020, autor: Markéta Mazancová

V praxi se často setkáváme se situací, kdy bývá věcné břemeno doživotního užívání zřízeno bezúplatně. Obvykle se týká bytu či domu, případně některé vymezené části domu. Co ale dělat, pokud některá ze stran (oprávněný nebo povinný) již nemají na jeho trvání zájem?

Proč se vlastně věcné břemeno doživotního užívání zřizuje?
Často si věcné břemeno doživotního užívání nechávají zřídit například rodiče, kteří chtějí mít vyřešené dědické záležitosti, avšak chtějí dům či byt doživotně užívat. V mnoha případech bývá tento druh věcného břemene také zřízen ve prospěch jednoho z manželů. V obou ukázkových případech bývá věcné břemeno pro oprávněného pojistkou, že nemovitost bude moci užívat, ačkoliv mu nenáleží žádný její podíl. V tomto článku ukážeme, že i samotné věcné břemeno má vyčíslitelnou hodnotu a té se lze i soudně domáhat.
 
Za jakých podmínek je možné věcné břemeno doživotního užívání zrušit?
Aktuální znění občanského zákoníku říká, že se vlastník služebné věci může domáhat omezení nebo zrušení služebnosti v případě, kdy dojde k trvalé změně, která vyvolá hrubý nepoměr mezi zatížením služebné věci a oprávněné osoby (příp. výhodou panujícího pozemku).
 
 
Takovou trvalou změnou může být např.:
  • znatelné zhoršení vztahů mezi povinným a oprávněným,
  • dlouhodobé omezování práv oprávněného povinným.
 
Něco jiného je, pokud k bránění užívání věcného břemene dojde jednorázově. Takovou situaci je možné nejprve vyřešit vyzváním povinného ke zdržení se závadného jednání. Pokud ale povinný práva oprávněného nepřestává omezovat, může se oprávněný soudní cestou domáhat zrušení věcného břemene a poskytnutí přiměřené náhrady.
 
 Soudní cestu je však vhodné volit vždy spíše jako poslední řešení. Strany by se vždy měly přednostně snažit dohodnout tak, aby to bylo výhodné pro oba zúčastněné. Povinnému se tak zvýší hodnota jeho nemovitosti a oprávněný získá odškodnění.
 
Jak určit výši náhrady? Resp. hodnotu věcného břemene
 
Pokud se strany domlouvají mimosoudně, je zcela v jejich rukách, na jak vysoké kompenzaci se domluví. V případě, že má o výši náhrady rozhodnout soud, bude potřeba nechat vyčíslit hodnotu břemene doživotního užívání zpracováním znaleckého posudku. Odhadci mají pro stanovení přesně dané postupy. Na odhadce se samozřejmě můžete obrátit i v případě, kdy chcete nechat vypracovat znalecký posudek pouze pro vlastní účely.
 
I když existuje velké množství způsobů, jak vyčíslit hodnotu věcného břemene, před soudem většinou obstojí následující:
Hodnota věcného břemene se vyčíslí jako stanovení obvyklého nájemného v daném čase a místě, které by oprávněný za užívaný rozsah nemovitosti hradil po určitou dobu.
 
Doporučení na závěr: Každému, kdo nemůže využívat svého věcného práva užívání, lze jen doporučit, aby se domáhal jeho zrušení za náhradu, protože se většinou nejedná o malé částky.
 
Další čtení: věcná břemena a hypotéka.

 Právní pětiminutovka: jak zrušit věcné břemeno doživotního užívání

Přidejte svůj komentář

Další tipy a novinky:

Odkazy na servery: