Pozor na nové podmínky při získávání hypotéky platné od 1.dubna 2022

Datum: 30.5.2022, autor: Markéta Mazancová, Jitka Habajová

Od 1.4.2022 začaly platit přísnější podmínky pro poskytování hypoték. Od dubna proto na hypotéku část žadatelů nedosáhne. Čeho se změny týkají?

Pravděpodobně nejdůležitější změnou, kterou nám přinesl letošní duben, je zpřísnění horních hranic úvěrových ukazatelů. Ty měly do této doby pouze doporučující charakter. Vše se odvíjí od schválení novely zákona o České národní bance v roce 2021, díky které získala Centrální banka zákonnou pravomoc pro nastavení parametrů pro poskytování úvěrů. 

 Pozor na nové podmínky při získávání hypotéky platné od 1.dubna 2022

Výše měsíčních příjmů žadatelů
“Jedním ze zásadních bodů při posuzování žádosti o hypotéku je výše příjmů,” uvádí Jitka Habajová, hypoteční specialista a majitelka frašízy GEPARD FINANCE a dodává: “Výši měsíčních splátek všech úvěrů specifikuje ukazatel DSTI.” Podle limitů tohoto ukazatele nesmí výše všech splátek překročit  45 % čistého měsíčního příjmů, přičemž o něco lépe jsou na tom osoby do 36 let věku, u nichž smí na splátky připadnout až 50 % jejich mzdy.


Ukazatel DSTI (Debt Service to Income)=Cílem tohoto ukazatele je vyjádřit maximální možný poměr mezi výší měsíčních splátek vzhledem k čistým měsíčním příjmům žadatelů. .
Výše zadlužení žadatelů
Další ze závazných ukazatelů je DTI, který určuje celkovou  zadluženost žadatelů.To znamená poměr mezi příjmy a celkovým objemem všech úvěrů. 


Ukazatel DTI  (Debt to Income) = Tento ukazazatel vyjadřuje maximální možnou sumu všech poskytnutých úvěrů v poměru k  výši  ročního čistého příjmu žadatelů. Vyjadřuje se v násobcích čistého ročního příjmu. Objem celkového druhu žadatelů nesmí přesáhnout 8,5 násobku ročního čistého příjmu. I zde jsou na tom lépe žadatelé do 36 let věku. Ti se mohou dostat na výši 9,5 násobku ročních příjmů. 
Zajištění dluhu nemovitosti
Podle nových pravidel musíte mít 10 nebo 20 % hodnoty nemovitosti “v hotovosti”, resp. nesmíte tento rozdíl dofinancovat jinou půjčkou, např. spotřebitelským úvěrem. 


LTV (Loan to Value) = Ukazatel udáví procentní poměr mezi výší úvěru a hodnotou zastavené nemovitosti. Hypotékou podle tohoto ukazatele mohou osoby mladší 36 let financovat 90 % hodnoty nemovitosti. Osoby nad 36 let se pak mohou těšít pouze na 80 % hodnoty nemovitosti. 


POZOR: Věková hranice 36 let se týká pouze hypoték, kterými žadatel financuje své vlastní bydlení. 


Jak dofinancovat oněch 10 nebo 20 % ceny nemovitosti?
“První z možností je zastavit další nemovitost.  Pokud zastavené nemovitosti dosáhnout dostatečné hodnoty, můžete s nimi financovat 100% nákupu nemovitosti,” uvádí Jitka Habajová. Rozhodující je zmíněný ukazatel LTV,  který vyjadřuje poměr půjčky k celkové tržní ceně zastavovaných nemovitostí.  Bohužel ne každý z nás vlastní další nemovitost, proto je také možné zastavit nemovitost dalších členů rodiny (samozřejmě s jejich souhlasem se zástavním právem).  


“Druhou nemovitostí nemusíte ručit po celou dobu splácení,  ze zástavy ji můžete vyvázat ihned, jak doplatíte oněch 10, respektive 20 %, z hypotéky. Toho můžete docílit i mimořádnou splátku hypotéky,  kterou může učinit každý jednou do roka a to až do výše 25% z původní výše úvěru,” doplňuje Habajová. 


POZOR! Každý, kdo by chtěl dofinancovat hypotéku pomocí spotřebitelského úvěru nebo jakoukoliv jinou půjčkou, jednal by v rozporu se zákonem a s pravidly, které udává Česká národní banka. Platnost i zde od 1.4.2022.


Druhou možností jsou úspory. Ty bohužel ne každý má, nicméně i postupné šetření může být výhledově jednou z možností. Rizikem této varianty je, že žadatel nebude mít dostatečnou “spořící morálku” a svůj finanční plán, podle kterého má v plánu šetřit, nebude dodržovat. 

V článku radí:
Jitka Habajová, hypoteční specialista a majitelka frančízy GEPARD FINANCE. Na své pozici působí již od roku 2000. Její kancelář najdete v Českých Budějovicích nedaleko Černé věže. Kontaktní telefon pro případné dotazy: 603 990 689.

 


Přidejte svůj komentář

Další tipy a novinky:

Odkazy na servery: