Novinky v kostce: Nahlížet do katastru bude nově možné až po přihlášení

Autor: Markéta Mazancová, datum: 28. 5. 2021 

Na začátku května tohoto roku proběhla médii zpráva o připravované změně v aplikaci Nahlížení do katastru nemovitostí. Informace vyvolala rozporuplné  reakce. Podstatou změn je, že se do určité míry omezí volně dostupný obsah pro nepřihlášené uživatele. Stejnou podobu katastru, na jaký jsme byli zvyklí, uvidí uživatelé až po přihlášení. Jaký mají tyto změny důvod? A co znamenají prakticky? Novinky v kostce: Nahlížet do katastru bude nově možné až po přihlášení

Na začátku května tohoto roku proběhla médii zpráva o připravované změně v aplikaci Nahlížení do katastru nemovitostí. Informace vyvolala rozporuplné  reakce. Podstatou změn je, že se do určité míry omezí volně dostupný obsah pro nepřihlášené uživatele. Stejnou podobu katastru, na jaký jsme byli zvyklí, uvidí uživatelé až po přihlášení. Jaký mají tyto změny důvod? A co znamenají prakticky?

Původní příčina leží v automatizovaném vytěžování dat 


Aplikace Nahlížení do katastru muselo začít řešit velmi vysoký počet přístupů - a to jak v grafické, tak v popisné (“textové”) části. Načtení aplikace Nahlížení do katastru někdy trvalo i 10 vteřin. Bylo proto třeba hledat cestu, jak tuto zátěž snížit. Na ukázku: v období leden - duben se počet vyhotovených výstupů téměř zdvojnásobil. 


CAPTCHA nesplňovala funkce
Spolu se spuštěním aplikace v roce 2004 začalo docházet k pokusům o vytěžování automatizovanými prostředky. Těch zprvu nebylo mnoho. Proto se k zavedení CAPTCHA přistoupilo až v roce 2013, což několik let fungovalo poměrně obstojně. Ale i to postupně přestávalo být účinným nástrojem, až se v roce 2017 přistoupilo k jeho vypnutí. Prakticky totiž nesplňovalo svůj úkol a pouze obtěžovalo uživatele. 


Následně se katastr pokusil o zavedení mechanismu ochrany proti vytěžování spočívající v blokování IP adres. Ani tento mechanismus však nebyl všespásný. Vytěžování stále dosahovalo doslova obřích rozměrů - ty neklesly pod ⅓-⅔ celkového objemu provozu aplikace. Provoz přichází ze všech koutů světa, včetně nejexotičtějších zemí či velkých datových a cloudových center. 


Za omezením stojí také ochrana osobních dat
Vytěžování není jediným problémem. Dalším problémem je shromažďování velkého množství osobních dat vlastníků nemovitostí, což je v rozporu s GDPR. Pokud k tomu totiž není zákonný důvod, nesmí se osobní údaje shromažďovat bez souhlasu fyzických osob. O což se katastr již postaral tím, že v roce 2018 omezil některé druhy vyhledávání osobních dat. V Nahlížení však stále zůstávají dostupné, a tím se stávají mnohem cennějšími. 


K čemu se vytěžená data používají?
Získaná data představují zdroj např. pro zjišťování, na koho byla uvalena exekuce, pro hromadné obesílání seniorů s nabídkami na odkup jejich nemovitosti či ke zjišťování, kdo má nemovitost zatíženou zástavním právem. Cílem katastru je chránit vlastníky před těmito praktikami. Ačkoliv přímo na pobočce kteréhokoliv katastrálního pracoviště lze stále získat anonymně např. libovolný výpis z katastru nemovitostí, jedná se o zanedbatelnosti v porovnání s tím, čeho lze docílit automatizovanými prostředky. 


K čemu pomůže přihlašování?
IT experti zvažovali několik variant, jak ochránit data katastru před vytěžováním. Patřilo mezi ně např. blokování IP adres či opětovné zavedení CAPTCHA (uživatelsky velmi nepřívětivé). 


Nakonec usoudili, že pro uživatele bude nejméně obtěžující, pokud částečně uzamknou obsah za přihlášení, kde budou umístěna osobní data. Přihlášení bude fungovat jako přirozená regulace, protože vytěžování osobních údajů se bude pojit s konkrétní fyzickou nebo právnickou osobou. 


Obavy z “Velkého bratra”
Spolu se zavedením přihlašování se začaly objevovat obavy z “Velkého bratra”. Při přihlášení se ukládá pouze množina informací potřebná pro vyhodnocování, zda se nejedná o vytěžování. Data se ukládají pouze po dobu několika týdnů a následně se mažou. Není totiž žádný důvod k tomu, aby se dlouhodobě ukládaly. 


Nahlížení je stále bezplatné!

V mnoha diskuzích se začaly objevovat obavy z toho, že zobrazování údajů by mělo být nadále zpoplatněno. Jedná se však o mylné informace. Informace bude možné i nadále v Nahlížení zobrazit bezplatně. Na tom se nic nemění. Zpoplatněno bude pouze to, co bylo zpoplatněno doposud.


Přidejte svůj komentář

Další tipy a novinky:

Odkazy na servery: