Minimum makléře: rozdíl mezi žumpou, jímkou, septikem a ČOV

Autor: Markéta Mazancová, datum: 2.8.2021 

Opakování je matka moudrosti, proto shrnujeme hlavní rozdíly mezi pojmy žumpa, jímka, septik a čistička odpadních vod. Představíme také, jaká povolení jsou potřeba pro jejich vybudování nebo kam se to či ono řešení hodí. 

 Minimum makléře: rozdíl mezi žumpou, jímkou, septikem a ČOV

Žumpa, též nazývaná bezodtoková jímka
Žumpu tvoří betonová nebo plastová nádrž, do které se akumulují splašky z objektu. Nemá odtok, a proto je potřeba ji nechat čas od času vyvážet fekálním vozem. 
 
Kde ji lze použít? Všude tam, kde není kanalizace a kde je obtížné získat povolení pro vypouštění do podzemních vod. Hodí se také k rekreačním objektům a jiným budovám, které se využívají jen zřídka. K žumpě musí mít přístup fekální vůz. 


Nutná povolení
Většinou je nutné stavební povolení.


Výhody a nevýhody
Mezi plusy patří nízká pořizovací cena. Výhodou také je, že není třeba provádět rozbor odpadních vod. Oproti tomu nevýhodou jsou vysoké provozní náklady. Jedno vyvezení vyjde minimálně na 1.000,- Kč. Při prvotním výběru je dobré myslet na to, že čím větší má jímka objem, tím méně často ji bude třeba vyvážet. 


Septik
Tvoří ho nádrž, která má ideálně 3 komory. Ty slouží jako usazovací prostor a odpadní vody se v nich postupně zbavují kalu a předčišťují se v ní. Za septik se umisťuje zemní filtr či aktivní biologický filtr. Zde je voda vyčištěna natolik, že je možné vodu dále vypouštět. 


Kde jej lze použít?
Jak u objektů pro trvalé bydlení, tak u rekreačních objektů. 


Nutná povolení
Stavební povolení a povolení k vypouštění odpadních vod. 


Výhody a nevýhody
Kal se vyváží dle objemu a počtu uživatelů pouze přibližně 1x ročně. Funguje i bez přívodu elektřiny. Nevýhodou je větší zastavěná plocha a nutnost dočištění odpadních vod. 


Domovní ČOV
Domovní čistírna odpadních vod je nejdokonalejším způsobem likvidace odpadních vod z objektů. 


Kde ji lze využít? 
U trvale obývaných objektů, kde není možné napojit se na kanalizaci. 


Nutná povolení 
ČOV se řadí do kategorie “vodní dílo”. Vyžaduje stavební povolení u odboru životního prostředí. 


Výhody a nevýhody
Velkou výhodou je vysoká účinnost čištění bez nutnosti následného dočištění odpadních vod. Oproti tomu ČOV vyžaduje pravidelnou obsluhu a spotřebu energie. 


Přidejte svůj komentář

Další tipy a novinky:

Odkazy na servery: