Minimum makléře: rozdíl mezi balkónem, lodžií a terasou

Autor: Markéta Mazancová, datum: 19.7.2021


Pojmy lodžie, terasa a balkón se často pletou. Zatímco balkón vyčnívá z půdorysu budovy, terasa a lodžie půdorys neopouští. V následujícím článku také připomeneme, jak je to s vlastnictvím - zda balkón, terasa či lodžie patří vlastníkovi bytu, nebo se vždy započítává do společných prostor. 

Terasa

Terasou rozumíme venkovní část budovy, jež nevyčnívá z půdorysu. V podstatě se jedná o pochozí střechu nižšího podlaží. Pod tou se může nacházet garáž, jiný byt či nebytový prostor. V městských bytových domech jsou hodně oblíbené také střední terasy, které tvoří poslední podlaží. Setkat se můžeme také s tzv. kaskádovými domy, kde část podlaží ustupuje a uvolňuje prostor pro terasu. U rodinných domů a podobných staveb se za terasy považují zpevněné plochy položené nebo zapuštěné do terénu.


 Minimum makléře: rozdíl mezi balkónem, lodžií a terasou

Lodžie

Stejně jako terasa, ani lodžie nevystupuje ze základního půdorysu budovy, avšak s tím rozdílem, že lodžiová deska, tedy podlaha, neleží na patře pod ním, nýbrž se pne mezi dvěma oporami. Jednoduše řečeno, jedná se o zasunutý balkon, který ohraničuje zdivo ze čtyř stran. Běžně se s lodžií můžeme setkat nejen u panelových domů, ale také u dalších typů bytových a rodinných domů. 


 Minimum makléře: rozdíl mezi balkónem, lodžií a terasou

Balkón

Balkón vystupuje z půdorysu budovy. Jedná se o předsazenou konzoli se zábradlím. Mívá jednu, maximálně dvě pevné stěny.

 Minimum makléře: rozdíl mezi balkónem, lodžií a terasou

Hybridní kombinované řešení - něco mezi lodžií a balkónem

Posledním řešením je hybridní typ, který využívá původní lodžie, k níž byl přistavěný nový balkón. Díky tomu dochází ke zvětšení plochy celého prostoru. Odborně se tomuto řešení říká “předsazená balkónová konstrukce”.

Společný prostor nebo součást bytu?

Nový občanský zákoník (NOZ) specifikuje balkóny, terasy a lodžie jako společnou část domu. A to i v případě, že je daný prostor přístupný pouze z bytu. Avšak NOZ je tu s námi teprve od roku 2014. Z toho důvodu se Nařízení vlády č. 366/2013 Sb. vztahuje pouze na nemovitosti, u nichž bylo prohlášení vlastníka zpracováno po 1.1.2014. U bytových jednotek, u nichž bylo prohlášení vlastníků zpracováno před 1.1.2014, se úprava řídila zrušeným Zákonem o vlastnictví bytů (č. 72/1994 Sb.). Podle tohoto starého zákona lodžie, terasa nebo balkon sice také patřily mezi společné části domu, nicméně byly považovány za tzv. příslušenství, tedy něco, co příslušelo k bytové věci (hlavní věci) a bylo určeno k trvalému užívání. Přidejte svůj komentář

Další tipy a novinky:

Odkazy na servery: