Kde zjistit aktuální návštěvnosti realitních serverů

Google Analytics nebo NetMonitor?

 Kde zjistit aktuální návštěvnosti realitních serverů

Proč je měření návštěvnosti důležité?

Realitních serverů existuje v České republice hned několik desítek, ale pro realitní makléře a majitele realitních kanceláří je zcela zásadní vybrat ty, na kterých budou svou nabídku inzerovat. Aby bylo možné návštěvnost porovnat, existuje hned několik nástrojů k měření návštěvnosti. Podle porovnatelné návštěvnosti pak lze snadněji rozhodnout, zda-li má inzerce za nabízenou cenu na serveru smysl. 

Jaký je rozdíl mezi návštěvou a návštěvníkem

Mezi nejzákladnější parametry měření patří počet návštěv a počet (unikátních) návštěvníků. Počet návštěvníků je odhad počtu unikátních lidí, kteří za vybrané období navštívili daný server alespoň jednou. Naproti tomu počet návštěv je celkový počet návštěv za dané období bez ohledu na počet uživatelů, kteří tyto návštěvy uskutečnili. Metodika, co je to přesně návštěva, se může u různých nástrojů měnit. Obecně jde o posloupnost po sobě procházených stránek, kdy mezi jednotlivými průchody neuběhlo více jak předem stanovený počet minut (nejčastěji 20 min). 

Google Analytics

Celosvětově nejrozšířenějjším nástrojem k měření návštěvnosti internetových stránek a serverů je v současné době Google Analytics. Vedle základních parametrů (počet návštěv, unikátních návštěvníků, počet prohlédnutých stránek, aj.) nabízí také další stovky možností k využítí. Pro základní porovnání však postačí u každého serveru zjistit počet návštěv a počet unikátních návštěvníků. Nevýhodou Google Analytics je pro srovnání návštěvnosti serverů jeho neveřejnost. Tedy pokud daný server tyto údaje jakkoliv neposkytne svým návštěvníkům a inzerentům, není možné tato data porovnávat. Na druhou stranu, pokud inzerent o základní data z Google Analytics daný server požádá, není důvod, aby mu tyto informace neposkytl. 

NetMonitor

Nevýhodu neveřejnosti dat z Google Analytics nahrazuje česká služba NetMonitor. Na adrese online.netmonitor.cz se tak může kdokoliv podívat na detailní data o návštěvnosti zapojených stránek. Nevýhodou může být poměrně odlišná metodika zjišťování počtu unikátních uživatelů. Ty se pak mohou od Google Analytics lišit směrem dolů i o 50%. Další nevýhodou je nemožnost měření sítí serverů do jednoho čísla. V našem případě jsou tedy servery sítě ČESKÉREALITY.cz rozděleny na domény ceskereality.cz a moravskereality.cz. U další námi provozované sítě RealitníServery.cz data přes NetMonitor neměříme vůbec, byly by zde totiž rozděleny na všech 300 domén, na kterých tato síť běží.


Přidejte svůj komentář

Další tipy a novinky:

Odkazy na servery: