Informace o schváleném zákonu o realitním zprostředkování

Autor: Markéta Mazancová, 19.2.2020

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR schválilo po osmi letech přípravy zákon o realitním zprostředkování. Schválený zákon si klade za cíl zlepšit fungování realitního trhu a více chránit klienty realitních kanceláří. 

Kdy začne platit?

Zákon byl rozeslán 17.2.2020. To je jisté. V čem ovšem panují nejasnosti, jsou výkladová pravidla, podle nichž by se mělo určit, od kdy zákon začne platit. Zatímco někteří odborníci se domnívají, že začátek platnosti náleží datu 3.března 2020, jiní hovoří až o 1.červenci 2020. Od data platnosti zákona se dále odvíjí většina povinností realitních zprostředkovatelů. 

Vzdělání

Vykonávání profese podmínil zákon vzděláním a změnil tuto živnost z volné na vázanou. Podmínku pro vykonávání vázané činnosti v tomto případě představuje nutnost doložení alespoň jednoho z následujících druhů vzdělání:


Odborná způsobilost stanovená zákonem pro výkon vázané živnosti pro podnikatele:


a) vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oblasti vzdělávání Právo, Ekonomické obory se zaměřením na ekonomii, finance nebo marketing a obchod nebo v oblasti vzdělávání Stavebnictví se zaměřením na stavitelství nebo přípravu a realizaci staveb, nebo obdobné vysokoškolské vzdělání, které bylo získáno studiem na vysoké škole nezařazeným do oblasti vzdělávání,

b) vysokoškolské vzdělání v bakalářském programu, 1 rok praxe a absolvování mezinárodně uznávaného kurzu dle § 60a zákona č. 111/1998 Sb. se zaměřením na nemovitosti organizovaného na státem akreditovaném ústavu,

c) vysokoškolské, vyšší odborné nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou a 3 roky praxe v oboru, nebo d) profesní kvalifikace pro činnost realitního zprostředkovatele podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání


Podmínky odborné způsobilosti pro výkon činnosti fyzické osoby v zastoupení realitního zprostředkovatele:

V příloze č. 5 živnostenského zákona „Seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost, a odborné způsobilosti pro výkon těchto činností“ se pro vázanou živnost „Realitní zprostředkování“, požaduje tato odborná způsobilost:

a) vysokoškolské vzdělání získané v magisterském studijním programu v oblasti vzdělávání Právo, v oblasti vzdělávání Ekonomické obory se zaměřením na ekonomii, finance nebo marketing a obchod nebo v oblasti vzdělávání Stavebnictví se zaměřením na stavitelství nebo přípravu a realizaci staveb, nebo obdobné vysokoškolské vzdělání, které bylo získáno studiem na vysoké škole nezařazeným do oblasti vzdělávání,

b) vysokoškolské, vyšší odborné nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou a 1 rok praxe v oboru,

c) profesní kvalifikace pro činnost realitního zprostředkovatele podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání),

d) doklad o tříleté praxi v oboru v nezávislém postavení (§ 420 občanského zákoníku) nebo v pracovněprávním vztahu

e) doklad o uznání odborné kvalifikace podle zvláštního právního předpisu)“


Makléř má na prokázání dosaženého vzdělání, praxe nebo absolvování zkoušky lhůtu šest měsíců. To se týká těch, kteří v oboru již působí. Oproti tomu ti, kteří se do oboru vstoupit teprve chystají, musí tyto dokumenty předložit ihned při podání žádosti. Živnostenský úřad stávající realitní makléře ke změně nevyzývá. Těm, kteří na úřad nezajdou, jejich volná činnost automaticky zanikne.

Provize jen od jedné strany

Norma zakazuje makléřům, aby si nárokovali provizi od obou stran, tedy od prodávajícího i od kupujícího. 

Smlouva jen písemně

Zprostředkovatelská smlouva musí mít výhradně písemnou formu a nesmí klienta zavazovat k pořízení či prodeji nemovitostí.

Závady nemovitosti

Makléři mají povinnost podle předlohy sdělit zájemci závady na nemovitosti.

Pojištění

Samostatně působící makléři musí uzavřít pojištění profesní odpovědnosti zprostředkovatele realitního obchodu, a to minimálně na částku ve výši 1,75 milionu korun. Makléřům působícím pod obchodní značkou realitní společnosti postačí pojištění na poloviční částku. Pokud se makléř nepojistí, riskuje pokutu až do výše jednoho milionu korun.

Úschova peněz

Realitní kanceláře smí peníze uschovávat i nadále s tou podmínkou, že tak smí učinit pouze na písemnou žádost klienta a peníze uschovat na speciálních účtech. Kromě této formy úschovy smí nabízet také jiné druhy úschov: advokátní, bankovní či notářskou. V souvislosti s exekučním či jiným soudním nařízením smí nabízet také úschovu u exekutora.


Někteří analytici se domnívají, že schválení zákona povede k snížení počtu realitních makléřů a ke zdražení jejich služeb. A to v důsledku toho, že by teoreticky mohlo z trhu odejít mnoho makléřů, a ti, kteří zůstanou, potom získají více prostoru pro vyjednávání o vyšší odměně. Oproti tomu ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová z hnutí ANO se domnívá, že k žádnému zdražování nedojde. Jediné, co by se mělo změnit, je, že svoji realitní činnost ukončí tzv. garážové realitky, které si prodejem nemovitostí přivydělávají k jiné profesi.


Plné znění zákonu si detailně můžete prostudovat například zde:
https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=39&r=2020


Přidejte svůj komentář

Další tipy a novinky:

Odkazy na servery: