INFO PRO MAKLÉŘE: Zákaz topení tuhými palivy v kotlích 1. a 2. emisní třídy začne platit již letos v

Autor: Markéta Mazancová, datum: 12.2.2022

A je to tady! Pokud si po letošním září zatopíte v kotli 1. nebo 2. emisní třídy, můžete dostat pokutu až 50.000,-Kč. A to opakovaně. Na výměnu kotlů lze naštěstí čerpat tzv. kotlíkovou dotaci až do výše 130.000,-Kč. Dosáhnou na ni ale jen někteří.

Kdy je nutné kotel vyměnit?

Kdy je nutné kotel vyměnit? INFO PRO MAKLÉŘE: Zákaz topení tuhými palivy v kotlích 1. a 2. emisní třídy začne platit již letos v

Bez výjimky musí být vyměněny všechny kotle, které nesplňují minimálně 3. emisní třídu. Zpravidla se jedná o kotle vyrobené před rokem 2000. Povinné výměně neuteče ani naprostá většina kotlů s ručním přikládáním bez ventilátoru s datem výroby mezi lety 2000-2010. Tyto zdroje obvykle také spadají do emisních tříd 1. a 2.třídy. V případě, že kotle vyrobené mezi lety 2000-2012 splňují potřebné emisní třídy, je nutné je nechat každý rok zkontrolovat.


Hnědým uhlím se bude topit i po roce 2022

Legislativa si neklade za cíl, aby omezovala spalování uhlí (jak možná z některých médií vyplynulo). Její snahou je zejména omezit provoz kotlů 1. a 2. třídy, přičemž není rozhodující, zda se jedná o topení uhlím nebo dřevem. 


Tak co do toho kotle tedy hodit? Plyn, uhlí, biomasu nebo pelety?

Každá varianta má svá pro a proti. Tepelné čerpadlo se hodí spíše do dobře zateplených domácností, které nepotřebují tolik tepla. Na stranu výhod si připočtěte nízké náklady na provoz, mezi nevýhody se pak řadí poměrně vysoké pořizovací náklady. Pro starší budovy je vhodnější plyn. Třetí variantou je kotel na tuhá paliva - uhlí, dřevo či pelety. Hlavní nevýhodou je, že do kotle musíte chodit přikládat, nicméně jeho provoz je možné kombinovat s akumulační nádrží. Koupit lze také kotle s automatickým podáváním. 

Na výměnu bylo 10 let

Zákon o ochraně ovzduší vyšel již v roce 2012. Už tehdy zákon uložil, že od roku 2022 mohou být v provozu pouze kotle, které splňují 3. a vyšší emisní třídu. Zároveň bylo možné již v průběhu této doby čerpat kotlíkovou dotaci na výměnu. Důležité je proto jednat včas nebo minimálně jednat začít - pokud svou aktivitu prokážete, můžete získat až další rok času navíc. 

 INFO PRO MAKLÉŘE: Zákaz topení tuhými palivy v kotlích 1. a 2. emisní třídy začne platit již letos v

Co se stane, pokud si kotel nevyměním?

Kdo poruší zákaz provozu kotlů 1. a 2. třídy po 1.9.2022, vystavuje se riziku opakované pokuty ve výši až 50.000,-Kč. Od roku 2017 navíc platí povinnost nechat kotle na tuhá paliva zkontrolovat jednou za 3 roky. Zde je ve hře pokuta 20.000,-Kč. Od roku 2020 mohou kontrolní servisní firmy zaevidovat výsledek do centrálního registru ISPOP. Díky této novince již nemusí kontroloři navštěvovat domácnosti. 

Výměnou kotle to nekončí

Topenáři bývají často natolik zaneprázdněni, že se o komplexní řešení vaší situace ani nesnaží. Proto je třeba se pustit do pátrání po správném řešení na vlastní pěst. Kromě pořízení nového kotle bývá nutné také vyměnit komín nebo jej alespoň vyvložkovat a provést revizi. Jedním z typických případů bývá, že u nových komínů dochází k nižší teplotě spalin, kvůli čemuž může hrozit kondenzace vlhkosti. 


Jaké kotle budou na trhu po roce 2022?

Normy ČSN EN 2035:2012 rozdělují kotle podle tříd, přičemž rozhodující slovo pro zařazení tu mají hodnoty emisí. Aktuálně je zakázán prodej kotlů 1. a 2. třídy. 


Kdo, kde a jak může o kotlíkovou dotaci požádata? O dotaciu pomůže financovat kotlíková dotace

Výši kotlíkové dotace ovlivní příjem domácnosti. Lidé s nižšími příjmy budou moci od státu získat dotaci až do výše 95 % uznatelných nákladů. Tyto domácnosti mohou již nyní vyplnit předregistraci. Příjem žádostí pak začne letos na jaře. Ostatní získají alespoň cenu útěchy ve výši 50 %. Od minulého roku je možné tuto dotaci čerpat i na výměnu kotle v trvale obývaných rekreačních objektech a v bytech v bytových domech. 


Mezi podporované ZDROJE TEPLA patří tyto (platí pro nízkopříjmové žadatele):MAXIMÁLNÍ VÝŠE DOTACE
Plynový kondenzační kotel s minimální energetickou třídou A, který splní parametry nařízení Komise (EU) č. 813/2013. 


100.000,-Kč
Elektrická a plynová tepelná čerpadla s minimální energetickou třídou A+, která splňují parametry podle nařízení Komise (EU) č. 813/2013.

130.000,-Kč

Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva
130.000,-Kč
Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva, včetně akumulační nádrže (min. energetická třída A+ a parametry podle nařízení komise č. 2015/1189)

130.000,-Kč


Kromě samotné pořizovací ceny kotle patří mezi uznatelné výdaje také služby spojené s výměnou, stavební práce, rekonstrukce otopné soustavy, akumulační nádoby, zkoušky nebo testy na uvedení kotle do provozu apod.
 
Kdo, kde a jak může o kotlíkovou dotaci požádata?

O dotaci mohou požádat fyzické osoby i podnikatelé. Domácnosti s nízkými příjmy mohou o svou 95% kotlíkovou dotaci požádat na krajském úřadě. Domácnosti, kteří mají příjmy vyšší, mohou požádat o kotlíkovou dotaci v rámci programu Nová zelená úsporám a to prostřednictvím Státního fondu životního prostředí. Žádost bude možné podat výhradně online. Příjem žádostí začne na konci jara, přičemž domácnosti s nízkými příjmy se mohou začít hlásit přednostně.

Musím vyměnit stará kamna na chalupě?
Obyčejná kamna můžete nechat tam, kde jsou. Povinná výměna se totiž netýká zdrojů navržených pro přímé vytápění místa instalace. Do této skupiny patří: vařiče, krby, kamna, krbová kamna, sporáky, a to dokonce i v případě, že mají teplovodní vložku a jsou napojeny na ústřední topení.
 
 


Přidejte svůj komentář

Další tipy a novinky:

Odkazy na servery: