Od ledna budete mít na webu jen polovinu návštěvníků. Ptáte se proč?

Cookie lišta 2022 vám řádně zamíchá se sledováním návštěvnosti

V září 2021 byla schválena novela zákona č. 127/2005 Sb.,o elektronických komunikacích (zkráceně ZEK), která s platností od 1. ledna 2022 upravuje povinnost pro provozovatele webů.

Pokud chcete návštěvníkům svého webu ukládat cookies, musíte tak činit pouze s  jejich aktivním souhlasem. Jde nejen o cookies určené k marketingovým účelům, ale také o ty analytické, používané k měření návštěvnosti (například pomocí Google Analytics).

Cookie lišta musí dát návštěvě na výběr mezi souhlasem a nesouhlasem. Tlačítka mají stejnou velikost

Cookie lišta musí dát návštěvě na výběr mezi souhlasem a nesouhlasem. Tlačítka mají stejnou velikost Od ledna budete mít na webu jen polovinu návštěvníků. Ptáte se proč?

Cookies můžete ukládat jen se souhlasem

Ukládat výše uvedené cookies budete moci pouze s aktivním souhlasem návštěvníků. To je zásadní přitvrzení doposud užívaného výkladu, kdy stačilo uživatele o sběru cookies informovat a na jeho žádost – tzv. opt-out – jeho údaje vymazat.

Od roku 2022 budete muset mít od každého uživatele zdokumentovaný tzv. opt-in, tedy záznam o tom, že uživatel výslovně souhlasil s tím, že o něm shromažďujete informace a ukládáte v jeho prohlížeči soubory cookies.

Cookie lišta, která nedává možnost odmítnout, nebude po lednu 2022 dostatečná

Cookie lišta, která nedává možnost odmítnout, nebude po lednu 2022 dostatečná Od ledna budete mít na webu jen polovinu návštěvníků. Ptáte se proč?

Cookie lišta nesmí být zavádějící

Cookie lišta musí informovat návštěvníka vašeho webu o tom, že váš web používá cookies. Uživatel musí mít možnost se situací souhlasit nebo souhlas odmítnout. Dále musí mít možnost si upravit, které cookies vám povolí a které ne.

Teprve po získání souhlasu můžete o uživateli jakoukoli informaci ukládat. Pokud návštěvník lištu zavře, aniž by klikl na souhlas či nesouhlas, znamená to, že souhlas – opt-in – od něj zatím nemáte, tedy nesmíte nic ukládat.

Upravuje se také vzhled samotné lišty, respektive tlačítek pro udělení a odmítnutí souhlasu. Obě musí mít stejnou velikost a stejně syté barvy, aby se zamezilo “navádění” uživatele na kliknutí tlačítka, které potřebujeme.

Po zavedení nové cookie lišty budete pravděpodobně sledovat propad návštěvnosti

Po zavedení nové cookie lišty budete pravděpodobně sledovat propad návštěvnosti Od ledna budete mít na webu jen polovinu návštěvníků. Ptáte se proč?

Počítejte s tím, že o návštěvnících budete vědět méně

Po zavedení nové cookie lišty budete pravděpodobně sledovat propad návštěvnosti – alespoň té, kterou můžete měřit. O lidech, kteří cookies neodsouhlasí, totiž nebudete vědět nic.

Složitější tak bude například remarketing. Pokud na váš web přijde zájemce o nemovitost a bude si prohlížet konkrétní stránku s její nabídkou, jde o krásnou příležitost k oslovení pomocí remarketingové bannerové kampaně. Po lednu 2022 ale takového zájemce můžete začít oslovovat jen poté, co vám odsouhlasí použití marketingových cookies.

Statistiky z inzertních serverů

Také statistiky, které si analyzujete ze své inzerce na realitních serverech doznají změn a to tak, že více či méně poklesnou. Neznamená to však, že účinek inzerce bude menší. Jen zkrátka některé informace o návštěvnících budou chybět, protože k nim nebyl dán souhlas s měřením návštěvnosti. 

Zjistěte více o cookie liště 2022 z těchto zdrojů: Průvodce podnikání: Novela zákona: Jak by měla vypadat cookie lišta od 1. 1. 2022? a Jak na cookie lištu v roce 2022.


Přidejte svůj komentář

Další tipy a novinky:

Odkazy na servery: