Co obnáší zkouška na Realitního zprostředkovatele

Autor: Markéta Mazancová, datum 3.4.2020

Standardy na zkoušku Realitního zprostředkovatele pod oficiálním kódem 66-042-M autorizovalo Ministerstvo pro místní rozvoj na konci roku 2019. V následujícím článku vás provedeme částmi, z kterých se zkouška skládá, a přiblížíme znalostmi, bez kterých se účastníci neobejdou.

 Co obnáší zkouška na Realitního zprostředkovatele

Samostatná zkouška se skládá tří částí – písemného ověření, ústního ověření a praktického a ústního ověření. 

Písemné ověření

Je to podobné, jako když jste dělali autoškolu. V testu je vygenerováno minimálně 48 uzavřených otázek. U každé otázky uchazeč vybírá ze 3 možných odpovědí. Úspěšně splní test každý, kdo odpoví správně minimálně na 70 % otázek, přičemž z každé oblasti kompetencí a kritérií hodnotícího standardu musí být správně alespoň 50 %.

Otázky vycházejí z následujících oblastí:


a) využívání marketingových nástrojů v činnostech zprostředkovatele v oblasti realit,
b) odhad tržní hodnoty, stanovování nabídkové ceny a řešení finančního zajištění realitního obchodu,
c) orientace v právní úpravě týkající se činností zprostředkovatele v oblasti realit.

 Co obnáší zkouška na Realitního zprostředkovatele

Ústní část

Ústního ověření probíhá formou individuálního pohovoru zkušební komise s uchazečem. Komise pokládá otázky z následujících oblastí:


a) odhad tržní hodnoty, stanovování nabídkové ceny a řešení finančního zajištění realitního obchodu,
b) posuzování stavu nemovité věci pro účely zajištění činnosti zprostředkovatele v oblasti realit,
c) vykonávání činnosti realitního zprostředkovatele.
 

Praktické a ústní ověření

Během této části uchazeč vysvětlí, doplní a obhájí požadovanou či předváděnou činnost. V praxi to vypadá tak, že si autorizovaná osoba připraví soubor minimálně 4 typových stavebních dokumentací objektu (např. kanceláře, bytu, rodinného dobu aj.). Uchazeč si vylosuje jednu z připravených možností. U té posoudí například: dispozici, rozložení objektu, technické zařízení, rozmístění oken a dveří, řešení svislých inženýrských sítí aj.


Další krok tvoří aplikace etického kodexu CEPI při činnostech realitního zprostředkovatele. Autorizovaná osoba zadá konkrétní příklad, který vychází z principů etického kodexu CEPI uzpůsobeného pro činnost realitního zprostředkovatele.


Během ústního ověřování bývají uchazeči zkoušeni také z následujících modelových situací:


1. Klient hledá nemovitost ke koupi nebo nájmu.
2. Klient vlastní nemovitou věc a nabízí ji k prodeji.
3. Klient vlastní nemovitou věc a nabízí ji k nájmu.
4. Klient si vybral nemovitou věc, na které vázne zástavním právem, věcným břemenem; nemovitost dotčenou dědictvím, exekucí či sporným vlastnictvím.


A to je vesměs celé. Na zkoušku se účastníci nejlépe připraví tak, že se zúčastní rekvalifikačního kurzu Obchodník s realitami. Tento kurz i zkoušku organizuje například Asociace realitních kanceláří ČR. Cena zkoušky se pohybuje v řádu jednotek tisíc. Pro představu, zmíněná ARKČR např. nabízí zkoušku za 6000,-Kč.


Zdroj: Realitní zprostředkovatel (kód: 66-042-M) [online]. 21.12.2019 [cit. 2020-04-01]. Dostupné z: https://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-1387/kvalifikacni-standard


Přidejte svůj komentář

Další tipy a novinky:

Odkazy na servery: