Bydlení v České republice za rok 2019 v číslech

Autor: Markéta Mazancová, datum: 28.1.2020

Představujeme několik čísel a grafů, které vám přiblíží, jak se vyvíjela bytová situace v České republice za předcházející rok. Většina údajů pochází z dat zveřejněných Ministerstvem pro místní rozvoj.

Jak si stojí ČR v počtu bytů ve srovnání s Evropskými zeměmi?

V České republice připadá na 1000 obyvatel celkem 456 bytů, přičemž se do tohoto čísla započítávají obydlené i neobydlené byty. Z toho obydlených bytů činí 393 na tisíc obyvatel.  Mezi neobydlené byty se nejčastěji řadí byty v rodinných domech či neobydlených domech. Celá třetina neobydlených bytů se nachází v malých obcích s počtem obyvatel menším než 1 tisíc obyvatel. A nyní srovnání české hodnoty s hodnotami ve  vybraných evropských zemích:
 
Tabulka: Počet bytů na 1000 obyvatel ve vybraných evropských zemích
 
Počet všech bytů vč. neobydlených
Počet obydlených bytů
Španělsko
540
387
Rakousko
530
435
Bulharsko
527
361
Belgie
483
415
Německo
496
452
ČR
456
393
Slovensko
360
322
Polsko
341
332

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky

 Bydlení v České republice za rok 2019 v číslech

Bydlení ve vlastním na vzestupu

V současnosti více než polovinu bytů v České republice obývají jejich majitelé, což potvrzuje českou zvyklost, že „nejlepší je bydlet ve vlastním“. Směrem k dnešnímu stavu se situace začala vyvíjet v roce 1989, kdy začalo docházet k privatizaci a restitucím významné části bytových domů. Během transformace vlastnických struktur bytového fondu v rámci privatizace docházelo k přeměně nájemních a družstevních bytů (ve státních, družstevních a obecních domech) na byty v osobním vlastnictví. Za dvacet let (mezi roky 1991-2011) vzrostl počet bytů v osobním vlastnictví z necelého 1 % na více než pětinu všech bytů. Výrazným způsobem (z 39 % na 22 %) klesl podíl nájemních bytů a o polovinu klesl počet bytů družstevních.
 

 Bydlení v České republice za rok 2019 v číslech

O oblibě bydlení „ve vlastním“ svědčí také fakt, že ve vlastních bytech a domech bydlí téměř 56 % obyvatel. Za bydlení „ve vlastním“ se dá považovat také „vlastnictví“ družstevního bytu. Družstevní byty obydlují jejich vlastníci v 9,4 %.

 Bydlení v České republice za rok 2019 v číslech

Bytová výstavba

V následujícím grafu představíme vývoj bytové výstavby. Zásadní zlom v počtu dokončených bytů přišel v roce 1981, kdy se čísla začala snižovat. Tento pokles se zastavil na nejnižším bodě v roce 1993, kdy bylo dokončeno pouze 7454 bytů. Od té doby počet dokončených bytů pozvolna rostl a od roku 2004 si drží svoji úroveň pouze s menšími výkyvy (např. v roce 2007 bylo dokončeno 41 649 bytů, což je nadprůměrná hodnota v porovnání s okolními roky).

 Bydlení v České republice za rok 2019 v číslech

Porovnání pořizovací ceny starších a nových nemovitostí

Nyní si přestavíme finanční dostupnost pořízení starších bytů a rodinných domů v porovnání s novými byty a rodinnými domy. Nikoho zřejmě nepřekvapí informace, že finanční dostupnost starších bytů a domů je mnohem snazší, resp. rychlejší v porovnání s novými byty a domy.


Například, zatímco v roce 2017 si průměrná domácnost mohla koupit starší byt o velikosti 61 m2 za necelé čtyři průměrné roční čisté peněžní příjmy domácnosti, na pořízení nového bytu domácnost potřebovala použít čistých ročních příjmů téměř pět. Mnohem více se nůžky otevírají u rodinných domků, kdy v roce 2017 stačily čtyři průměrné čisté peněžní příjmy domácnosti na pořízení staršího domku, zatímco na nový domek bylo potřeba příjmů téměř osm. I když ceny starších domků bývají přirozeně nižší, nelze opomenout předpokládané investice, které bude muset nový vlastník udělat v rámci oprav a rekonstrukce.

 Bydlení v České republice za rok 2019 v číslech

Průměrné náklady domácnosti na bydlení
 
Za rok 2018 průměrnou domácnost vyšlo bydlení za měsíc 5706,-Kč, přičemž nejméně za bydlení platili lidé starší 65 let (4357,-Kč) a nejvíce zaplatil rodič samoživitel bydlící sám pouze se závislými dětmi (6994,-Kč).
 
Vývoj počtu poskytnutých hypoték
 
Nejnižší počet poskytnutých hypoték pozorujeme v roce 2009, kdy se České republiky dotkla ekonomická krize. Banky tehdy přestaly nabízet 100 % hypotéky, developerská výstavba a ekonomické projekty byly v útlumu a zájem o hypotéky klesl. Tento trend naši ekonomiku provázel až do roku 2011, kdy přišel doslovný boom hypoték. Úrokové sazby se začaly dotýkat svého minima. Až do roku 2016 objem poskytnutých hypoték strmě rostl. To také díky poklesu úrokové sazby pod 2 %. K dalšímu zlomu došlo na podzim roku 2016, kdy se přestaly poskytovat 100% hypotéky a úrokové sazby pomalu stoupají. Na počet poskytnutých hypoték to však nijak zásadní dopad nemělo. Zájem o ně poklesl jen minimálně.

 Bydlení v České republice za rok 2019 v číslech

Změnila se i zalidněnost bytů

Průměrný počet osob bydlících v jednou bytě se poprvé dostal pod hodnotu 2,5 osoby. To je velký posun od roku 1991, kdy v jednom bytě průměrně žilo 2,76 osob. Navíc téměř ve třech pětinách bytů dnes bydlí pouze jedna nebo dvě osoby. Tato změna představuje jeden z faktorů, proč stále roste bytový fond a bytů je stále nedostatek.
A na závěr ještě pár dalších zajímavých čísel:
 
-         - K červnu 2019 bylo v ČR dokončeno 33.868 nových bytů.
-          - V měřítku evropských zemí patří ČR k zemím se spíše menšími celkovými plochami bytů, průměrná obytná       
         plocha bytu tvoří 65,3m2, přičemž průměrná plocha bytu v rodinných domech činí 80,9 m2 a v bytových domech
          52,6 m2.
-          - Průměrné stáří obydleného bytového domu v ČR činí 52,4 let a průměrné stáří rodinných domů 49,3 let.
 
 
 

Zdroje:

BYDLENÍ V ČESKÉ REPUBLICE V ČÍSLECH (srpen 2019) [online]. Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky, 2019 [cit. 2020-01-20]. ISBN 978-80-7538-223-8. Dostupné z: https://www.mmr.cz/getmedia/44278f53-e63a-4dc5-8694-922df2853088/BvCZ-online-CZ.pdf.aspx?ext=.pdf


Vlastní bydlení je na vzestupu [online]. 2014 [cit. 2020-01-20]. Dostupné z: https://www.statistikaamy.cz/2014/09/vlastni-bydleni-je-na-vzestupu/


Přidejte svůj komentář

Další tipy a novinky:

Odkazy na servery: