Aktuálně pro makléře: tři žhavě sledované daňové změny v kostce

Datum: 9.8.2020, autor: Markéta Mazancová
 
Čekání na výsledek schválení zákona o zrušení daně z nabytí nemovitosti ovládlo mediální svět. Jako kompenzaci zrušení této daně naši zákonodárci zvažují snížení nároků na daňové odpočty úroků z úvěrů na bydlení Shrnujeme nejzásadnější změny v realitním daňovém světě.

 Aktuálně pro makléře: tři žhavě sledované daňové změny v kostce

Přiznání k dani z nabytí nemovitosti
Termín pro podání daňového přiznání k dani z nemovitosti prodloužila vláda až do 31. prosince 2020. To souvisí i s vidinou definitivního konce daně z nabytí, což by znamenalo, že daňové přiznání vůbec nebude potřeba podávat.
 
Pro připomenutí, podle standardních pravidel se daňové přiznání muselo podat vždy do tří měsíců od provedení vkladu, přičemž tato lhůta začala běžet od prvního dne měsíce, který následoval po měsíci, v kterém byl vklad proveden.
 
Co dělat, když poplatník přiznání již podal a daň zaplatil?
Pokud dojde k definitivnímu schválení zákona o zrušení daně z nabytí nemovitosti, poplatníkovi se zpětně celá uhrazená částka za daň vrátí.
 
Jak to aktuálně vypadá se zrušením daně z nabytí nemovitosti?
Dne 8. července o zrušení rozhodli poslanci. Ještě ho musí potvrdit senátoři, kteří jeho projednání mají na programu již 12. srpna. Zrušení daně má údajně podporu všech stran, takže se komplikace neočekávají a návrh pravděpodobně projde. Nakonec se bude muset počkat pouze na formality – podpis prezidenta republiky a zveřejnění ve Sbírce zákonů.

Časový test pro osvobození od daně
Schválená změna v oblasti daně z příjmu fyzických osob, tedy v prodloužení časového testu z 5 na 10 let, se dotkne pouze nemovitostí, které nejsou určené k vlastnímu bydlení (“tj. obstarání vlastní bytové potřeby”). Týkat se bude tedy jen prodeje “investičních” bytů a domů.
 
Stávající úprava zůstává platná u nemovitostí, v nichž má prodávající trvalé bydliště. V případě jejich prodeje bude poplatník od daně z příjmu osvobozen již po 2 letech. Kdo prodá nemovitost po kratší době než po dvou letech, může se rovněž vyhnout placení daně. A to, pokud peníze z prodeje použije na nákup nového bydlení.
 

Snížení daňových odpočtů z úroků z úvěrů na bydlení
Novela o snížení daňových odpočtů úroků z hypotečních úvěrů a úvěru ze stavebního spoření ještě čeká na schválení Senátem a podpis prezidenta. Ačkoliv se původně mluvilo o úplném zrušení možnosti odpočtů, sněmovna pozměňovacím návrhem pouze snížila dosavadní maximální možný odpočet za rok z 300 000,- Kč od základu daně na 150 000,- Kč. Pokud bude zákon nakonec schválen, měl by se vztahovat až na smlouvy sjednané od roku 2022.


Přidejte svůj komentář

Další tipy a novinky:

Odkazy na servery: